Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
25 jan 2019 Nieuws

Europees Hof beantwoordt vragen over erkenning Europese kentekenbewijzen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg heeft prejudiciële vragen beantwoord in zaken over kentekenbewijzen. In mei 2017 stelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in twee aparte verwijzingsuitspraken een aantal vragen aan het Hof.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Kentekenbewijzenrichtlijn van toepassing?

In deze twee zaken gaat het om de weigering van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) om een historische Bentley en Alvis in het Nederlandse kentekenregister in te schrijven. De eigenaren van de auto's hadden verzocht om de inschrijving en dus om een Nederlands kentekenbewijs. Volgens hen had de RDW de inschrijving niet mogen weigeren, omdat een andere Europese lidstaat (in één geval België, in het andere geval het Verenigd Koninkrijk) voor beide auto's eerder een kentekenbewijs heeft afgegeven. De Europese Kentekenbewijzenrichtlijn verplicht de RDW dan om deze kentekenbewijzen te erkennen, aldus de eigenaren.

De Afdeling bestuursrechtspraak wilde van het Hof van Justitie in Luxemburg weten of de Kentekenbewijzenrichtlijn alleen van toepassing is op auto's van ná 29 april 2009 of ook op auto's van vóór deze datum. Het Hof van Justitie antwoordt dat de richtlijn ook van toepassing is op auto’s die zijn geproduceerd vóór 29 april 2009.

Erkenningsplicht

Verder wilde de Afdeling bestuursrechtspraak van het Hof van Justitie weten of de RDW ook verplicht is een kentekenbewijs uit een andere lidstaat te erkennen als daarop bepaalde informatie ontbreekt die op grond van de richtlijn verplicht is. Ten slotte wil de Afdeling bestuursrechtspraak weten of de Europese erkenningsplicht de RDW de ruimte geeft om een auto te controleren en eventueel een Nederlands kentekenbewijs te weigeren als een auto niet aan de technische eisen voldoet.

Op deze vragen antwoordt het Hof van Justitie dat lidstaten een kentekenbewijs niet hoeven te erkennen als gegevens ontbreken en daardoor het voertuig niet eenvoudig kan worden geïdentificeerd. Daarnaast oordeelt het Hof van Justitie dat lidstaten een auto mogen controleren voordat die wordt ingeschreven, als er aanwijzingen zijn dat de auto een gevaar is voor de verkeersveiligheid.

Voortzetting behandeling

Met de antwoorden van het Hof van Justitie is nog geen einde gekomen aan deze procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij heeft de behandeling van de zaken geschorst in afwachting van de antwoorden van het Hof in Luxemburg. Nu het Hof van Justitie de prejudiciële vragen heeft beantwoord, zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van deze zaken voortzetten en daarna definitieve uitspraken doen.

Lees hier het arrest van het Hof van Justitie met het nummer C-236/17.

 

Bron: Raad van State

Lees ook…

Wat is het voertuigrijbewijs?

Voertuigen raken meer en meer geautomatiseerd, maar wat als álle taken van de bestuurder worden overgenomen? Dan zouden zelfrijdende voertuigen zich in het verkeer moeten gedragen als een goede, menselijke bestuurder die kan inspelen op zijn omgeving. Daarom werken de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het Centraal Bureau Rijvaardigheid aan een rijbewijs voor voertuigen: een onafhankelijk bewijs dat een voertuig op een veilige en voorspelbare manier aan het verkeer kan deelnemen.

Heeft voertuig een kentekenplicht en is er dekking onder de AVP?

Van circa 50 type voertuigen heeft het Verbond van Verzekeraars in tabelvorm een overzicht gegeven van de toegestane maximumsnelheid, plaats op de weg, minimumleeftijd en rijbewijs bestuurder, verzekeringsplicht, kentekenplicht en of er wel/geen dekking is op een AVP.
Minister Blok geeft in een kamerstuk een beleidsreactie op een eerder verricht onderzoek 'verzekeringsplicht motorvoertuigen'.

Vrijwaringsbewijs voor snelle motorboten

Eigenaren die hun snelle motorboot verkopen, krijgen vanaf 1 januari 2018 een vrijwaringsbewijs. Daarmee kunnen ze laten zien dat ze niet meer aansprakelijk zijn voor de boot. Voor auto's en andere voertuigen met een kenteken geeft de RDW al een vrijwaringsbewijs af.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 jan 2019

Laatst gewijzigd

25 jan 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.