Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 feb 2019 Nieuws

Voortzetting overlijdensdekking bij premievrije polis

De Commissie is van oordeel dat uit het polisblad in samenhang met de toepasselijke voorwaarden onvoldoende valt op te maken dat het beëindigen van de premiebetaling losstaat van de onttrekkingen ten behoeve van de overlijdensdekking.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Verzekeringnemer heeft een beleggingsverzekering afgesloten met een premiebetalende duur van 15 jaar. De verzekeraar heeft nadien de premie voor de overlijdensrisicoverzekerering aan de aanwezige waarde onttrokken. Op enig moment was de waarde nihil en heeft de verzekeraar de polis beeindigd.

De Commissie stelt dat de voorwaarden waar de verzekeraar zich op beroept niet van toepassing is:

Artikel 16
Premievrijmaking
1. Indien tenminste gedurende een jaar premie is betaald en de waarde van de verzekeringsovereenkomst tenminste f. 2.500,- bedraagt, kan de verzekering worden omgezet in een verzekering waarvoor verder geen premies behoeven te worden betaald.
2. Na omzetting in een premievrije polis:
(…)
b. zal de polis worden beëindigd, indien de waarde van de bij de polis behorende units niet langer voldoende is om de kosten voor het overlijdensrisico te voldoen.’’

De Commissie stelt dat het argument van de verzekeraar faalt.

Het beroep dat Verzekeraar op artikel 16 lid 2 onder b van de Voorwaarden doet, slaagt niet.
Het gaat hier niet over de situatie waarin de verzekering premievrij is gemaakt. Premievrijmaking impliceert dat er nog premie verschuldigd was, maar dat Consument – al dan niet in overleg met Verzekeraar – daarvan is afgeweken en is gestopt met het betalen van de premie. Maar in dit geval zijn partijen al bij het afsluiten van de verzekering overeengekomen dat Consument niet langer dan tot 1 mei 2016 premie zou betalen. Op het
moment dat Consument stopte met het betalen van de premie – te weten 1 mei 2016 – was hij dan ook geen premie meer verschuldigd, waardoor van premievrijmaking geen sprake kan zijn. Artikel 16 is in deze kwestie dan ook niet van toepassing.

Ook het beroep door Verzekeraar op artikel 6 lid 4 van de Voorwaarden slaagt niet. Het gaat hier niet om te laat of ten onrechte niet betaalde premie. Consument was volgens de afspraken zoals die aan het begin van de overeenkomst gemaakt zijn geen premie meer verschuldigd en dus kan van wanbetaling van de premie geen sprake zijn.

Beslissing

De Commissie beslist dat Verzekeraar binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, aan Consument bevestigt dat de onderhavige verzekering – met een verzekerd kapitaal van € 22.689,- bij overlijden voor 1 juni 2045 - in kracht is hersteld. Verzekeraar is voorts gehouden Consument een nieuw polisblad toe te sturen.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Foutieve einddatum polisblad

Een verzekeraar heeft een onjuiste einddatum (2022 in plaats van 2002) op een polis geplaatst, na premievrijmaking. Verzekerde overlijdt en de nabestaande claimt een overlijdensuikering. Kifid stelt dat zowel de consument als haar echtgenoot (overledene) na ontvangst van dit document redelijkerwijs kenbaar had moeten zijn dat Verzekeraar een foutieve einddatum had vermeld.

Kifid: een termijn van ’30 dagen’ in herinneringsbrief voldoet niet

Een achterstand in premiebetaling kan ertoe leiden dat de verzekeraar een verzekering premievrij voortzet. Voordat het zover is, moet de verzekeraar onder andere de verzekeringnemer eerst herinneren aan de premiebetaling en waarschuwen voor de mogelijke gevolgen. Met het noemen van een termijn van ’30 dagen’ (in plaats van ‘een maand’) in de herinneringsbrief heeft verzekeraar niet voldaan aan zijn waarschuwingsplicht, aldus de Geschillencommissie van Kifid. De consument mag er daarom van uitgaan dat de levensverzekering premiebetalend is blijven doorlopen en heeft recht op het oorspronkelijk verzekerde kapitaal.

RDW stuurt extra waarschuwing bij verlopen schorsing

Mensen die de schorsing van hun auto, motorfiets, brommer of scooter zijn vergeten te verlengen, krijgen voortaan na 2 weken een extra herinneringsbrief. Jaarlijks vergeten meer dan 60.000 mensen dat de schorsing voor hun voertuig verlopen is. In veel gevallen is hun voertuig dan niet verzekerd. De RDW stuurt deze mensen 6 weken voor de vervaldatum van de schorsing een herinneringsbrief.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 feb 2019

Laatst gewijzigd

1 feb 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.