Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
27 feb 2019 Nieuws

Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 (internetconsultatie)

Dit besluit is een verzamelbesluit waarmee wijzigingen worden aangebracht in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit toezicht accountantsorganisaties, het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Met dit verzamelbesluit wordt voorzien in voorschriften voor banken en betaaldienstverleners tijdens het productieproces op grond van het BGfo en in een aanvullende uitzondering voor kleine niet-geldelijke provisies te ontvangen door beleggingsondernemingen.

Strafbeschikking

Verder wordt in de bijlagen van het BGfo, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Besluit toezicht trustkantoren 2018 geëxpliciteerd dat de bevoegde toezichthouder in het kader van de vaststelling of de betrouwbaarheid van een persoon buiten twijfel staat, ook strafbeschikkingen als strafrechtelijke antecedenten in aanmerking neemt.

Kleine niet-geldelijke provisies te ontvangen door beleggingsondernemingen

Een beleggingsonderneming mag geen provisie met betrekking tot het verlenen van een beleggingsdienst aan een niet-professionele belegger verschaffen of ontvangen. Gaat het om het verlenen van beleggingsdiensten aan een professionele belegger, dan verschaft of ontvangt de beleggingsonderneming geen niet-geldelijke provisie met betrekking tot het verlenen van een beleggingsdienst. Echter, het verschaffen en ontvangen van kleine niet-geldelijke provisies door beleggingsondernemingen is toegestaan. De gedelegeerde uitvoeringsrichtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 bepaalt wanneer sprake is van kleine niet-geldelijke provisies (bijvoorbeeld algemene informatie over een financieel instrument of beleggingsdienst, algemene rapporten over de economie of bedrijfsresultaten, het deelnemen aan congressen, seminars of andere trainingen over de kenmerken van een specifiek financieel instrument of specifieke beleggingsdienst).

Gevolgen voor het bedrijfsleven

In het besluit zijn voorschriften opgenomen die van toepassing zijn op de financiëledienstverlener die betaalrekeningen, kredieten of spaarrekeningen distribueert. De bemiddelaar die betaalrekeningen, krediet of spaarrekeningen distribueert, dient te beschikken over procedures en maatregelen die waarborgen dat de desbetreffende financiële producten voldoen aan de behoeften, kenmerken en doelstellingen van de doelgroep en de distributiestrategie aansluit bij de desbetreffende doelgroep. Hiertoe dient de financiëledienstverlener interne processen te hebben. Een hoogopgeleide medewerker zal 8 uur nodig hebben om dit proces goed in te richten voor de financiëledienstverlener.

Klik hier voor de internetconsultatie.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

27 feb 2019

Laatst gewijzigd

27 feb 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.