Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
28 feb 2019 Nieuws

Internetconsultatie wijziging Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) is een re-integratie-instrument voor starters en een sociaal vangnet voor startende en gevestigde zelfstandigen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Kern van het Bbz is dat het bedrijf of zelfstandig beroep van de startende of gevestigde zelfstandige (potentieel) levensvatbaar is, zodat na enige tijd bijstandsverlening niet meer nodig is.

Voorstel is het Bbz op onderdelen te wijzigen om de regeling te vereenvoudigen en meer in lijn met het beoogde doel te brengen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De algemene maatregel van bestuur heeft geen gevolgen voor startende zelfstandigen.

De algemene maatregel van bestuur heeft wel gevolgen voor de nieuwe instroom in het Bbz van de volgende drie groepen van bijstandsbehoevende gevestigde zelfstandigen:

  1. Ondernemers in de binnenvaart, die vanaf 1 januari 2020 een beroep op het Bbz doen. Zij kunnen voortaan een bijstandsaanvraag in de woongemeente indienen in plaats van bij een centrumgemeente.
  2. Oudere zelfstandigen vanaf 55 jaar met een niet-levensvatbaar bedrijf. Zij kunnen met ingang van 1 januari 2020 niet meer instromen in de speciale regeling waarmee zij hun niet-levensvatbare bedrijf kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, met financiële ondersteuning vanuit het Bbz. Zij kunnen een beroep doen op het reguliere Bbz als zij aan de voorwaarden voldoen danwel op de IOAZ of de Participatiewet.
  3. Gevestigde zelfstandigen, die vanaf 1 januari 2020 een beroep op het Bbz doen, en die daarbij zowel behoefte hebben aan algemene bijstand als aan bijstand voor bedrijfskapitaal. Voor deze groep veranderen een aantal rechten en plichten rond de terugbetaling van de (voorlopige) leenbijstand en de mogelijkheid van rentereductie bij bijstand voor bedrijfskapitaal.

De algemene maatregel van bestuur heeft geen gevolgen voor de rechten en plichten van bestaande Bbz-gerechtigden (van vóór 1 januari 2020).

Klik hier voor de internetconsultatie.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kamervragen over bericht dat zzp'ers geen schuldhulp krijgen

Staatssecretaris Van Ark reageerde op Kamervragen over het bericht dat zzp’ers geen schuldhulp krijgen.

Zelfstandig in en uit de bijstand

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is een effectieve en rendabele manier om mensen als startende ondernemer uit de bijstand naar de arbeidsmarkt uit te laten stromen. In een publicatie van SEO is nader onderzoek gedaan.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 feb 2019

Laatst gewijzigd

28 feb 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.