Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
28 feb 2019 Nieuws

Rapport verdergaande openbaarheid WOZ

In een rapport worden de mogelijkheden en knelpunten ten aanzien van verdergaande openbaarheid van de WOZ-waarden van niet-woningen en bulklevering van de WOZ-waarden (open data) alsmede oplossingsrichtingen beschreven.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De belangrijkste conclusie in het rapport is pas te besluiten over verdergaande openbaarheid op het moment dat meerjarige ervaring is opgedaan met de openbaarmaking van WOZ-waarden via het WOZ-waardeloket. Daarbij wordt gedacht aan een periode van vijf jaar sinds de ingebruikname van het WOZwaardeloket.

Van fiscaal geheim naar beperkte openbaarheid

Sinds 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen openbaar beschikbaar via het WOZwaardeloket op www.wozwaardeloket.nl. Hier kunnen de WOZ-waarden van woningen individueel worden opgevraagd, zonder kosten. Daarmee is de WOZ-waarde uit de sfeer van het fiscaal geheim getrokken. Er is bij de vormgeving van de wijze waarop het waardegegeven beschikbaar is bewust gekozen voor een beperking waarbij het aantal verstrekkingen per inzage is gelimiteerd door een tijdslot. Hierdoor is grootschalig hergebruik voor het bewerken tot informatieproducten niet mogelijk. Alleen individuele opvraging is op grond van de wet toegestaan, massabevraging niet.

Privacy

Onbelemmerde toegankelijkheid kent als bezwaar dat de herleidbaarheid tot personen en bedrijven strijdig is met de fundamentele waarde van particuliere zeggenschap over eigen gegevens. In feite is dit met de huidige toegankelijkheid via het WOZ-waardeloket deels ook al het geval. Bij het WOZ-waardeloket heeft het belang van openbaarheid van het objectief geachte WOZ-gegeven de voorkeur gekregen van de wetgever boven de vertrouwelijkheid van het gegeven.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 feb 2019

Laatst gewijzigd

28 feb 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.