Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 mrt 2019 Nieuws

Wanneer 'voldoende' gedocumenteerde beroep op financieringsvoorbehoud

Een 'Koper' heeft de koop ontbonden en een beroep gedaan op het financieringsvoorbehoud. De 'Verkoper' claimt de boete. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden boog zich over de vraag of de aangeleverde documentatie voldoende was voor een geldig beroep op het financieringsvoorbehoud. Voor de praktijk (wederom) inzicht waar de scheidslijnen (kunnen) lopen en het belang van tijdig handelen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ter beantwoording van de vraag of sprake is van een goed gedocumenteerd beroep op het financieringsvoorbehoud, dient te worden vastgesteld wat partijen met elkaar zijn overeengekomen. Artikel 16.3 van de koopovereenkomst bepaalt dat partijen verplicht zijn over en weer al het redelijke te doen teneinde de financiering te verkrijgen en dat de mededeling dat de ontbinding wordt ingeroepen uiterlijk op de eerste werkdag na de datum waarvan in de betreffende ontbindende voorwaarde sprake is door de wederpartij of diens makelaar dient te zijn ontvangen. Deze mededeling dient schriftelijk en goed gedocumenteerd te zijn waarbij onder goed gedocumenteerd wordt verstaan dat één afwijzing van een erkende geldverstrekkende bankinstelling aan verkoper of diens makelaar dient te worden overlegd.

De termijn voor het inroepen van het financieringsvoorbehoud is door partijen in onderling overleg verlengd tot 28 augustus 2015 16.00 uur. Het voorgaande betekent dat ‘Koper’ het financieringsvoorbehoud kon inroepen tot en met één werkdag na vrijdag 28 augustus 2015, dus uiterlijk op maandag 31 augustus 2015. De makelaar van 'Koper' heeft per e-mail van vrijdag 28 augustus 2015 aan 'Verkoper' bericht dat de bank nog vragen heeft over de financiering en dat formeel de ontbinding wordt ingeroepen. 'Verkoper' heeft geen bezwaar gemaakt tegen het inroepen van de ontbinding. De makelaar van 'Verkoper' heeft eveneens op 28 augustus 2015 vragen gesteld aan de makelaar van 'Koper'.
Per e-mail van maandag 31 augustus 2015 heeft de makelaar van 'Koper' de vragen van de makelaar van 'Verkoper' beantwoord en aangegeven welke vragen Geldverstrekker nog had en waarom er nog geen finaal akkoord is gegeven op de financieringsaanvraag. Bij deze mail is een kopie gevoegd van de (hypotheek)offerte die door 'Koper' was ingediend bij Geldverstrekker. In die offerte is het inkomen van 'Koper' opgenomen en de overwaarde van de door haar verkochte woning.

Eerste werkdag

Maandag 31 augustus 2015 kan gelden als “de eerste werkdag na de datum waarvan in de betreffende ontbindende voorwaarde sprake is” als bedoeld in artikel 16.3. Door op vrijdag 28 augustus 2015 een beroep te doen op het financieringsvoorbehoud en dit op de maandag daarna, 31 augustus 2015, schriftelijk te documenteren, is aan de kennelijke bedoeling van artikel 16.3 voldoende tegemoet gekomen en brengen de eisen van de redelijkheid en billijkheid mee dat het inbrengen van de documentatie als tijdig kan gelden.

Aanvraagformulier

Ten aanzien van de vraag of deze documentatie voldeed aan de eis van “goed gedocumenteerd” zijn van het beroep op het financieringsvoorbehoud, wordt het volgende overwogen. 'Koper' heeft op 31 augustus 2015 de stukken overgelegd die zij op dat moment had en die aan haar financieringsaanvraag ten grondslag zijn gelegd. Het hof is van oordeel dat met deze documenten het niet tijdig kunnen verkrijgen van een financiering van Geldverstrekker voldoende is gedocumenteerd, nu uit de offerte, met als bijlage het mede door 'Koper' ingevulde Aanvraagformulier hypothecaire geldlening, de relevante gegevens in de financieringsaanvraag blijken (inkomen, overwaarde van de huidige woning en hoogte aangevraagde lening). 'Koper' kon op 28 augustus 2015 redelijkerwijs nog geen afwijzing van de aangevraagde financiering overleggen aangezien Geldverstrekker toen nog niet tot een definitief oordeel daarover was gekomen.

 

Bron: Rechtspraak.nl

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Financieringsvoorbehoud door consument niet correct afgewikkeld

Consument vordert dat de Adviseur wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van € 45.000,--. Consument stelt onder meer dat de Adviseur een beroepsfout heeft gemaakt en dat de Adviseur haar onvoldoende heeft gewezen op het risico van het ontbinden van de koopovereenkomst.

Geen matiging boetebeding

Bij niet tijdig inroepen financieringsvoorbehoud is 10 % van de koopprijs een gebruikelijke boete. Gerechtshof Amsterdam heeft een uitspraak gedaan over de vraag of een boetebeding gematigd kon worden, aangezien de verkoper de woning enige tijd later voor €10.000 meer kon verkopen.

In hoger beroep alsnog toekenning boete

Een voormalige koper heeft geen beroep gedaan op het financieringsvoorbehoud. De verkoper claimde de boete van 10% van de koopsom op grond van de koopovereenkomst.

Niet tijdig ingeroepen financieringsvoorbehoud is dure grap

De Rechtbank Midden-Nederland heeft een boete wegens het niet tijdig inroepen van een financieringsvoorbehoud toegekend. De aspirant-koper dient €160.000 te betalen aan de verkoper. Daarentegen is de aspirant-koper niet schadeplichtig voor het verkoopverlies (het verschil - €225.000) tussen de door partijen afgesproken koopprijs en de koopprijs waarvoor de woning in tweede instantie is verkocht.

Uitstel bankgarantie is nog geen beroep financieringsvoorbehoud

Rechtbank Rotterdam heeft een uitspraak gedaan over de contractuele boete van 10% vanwege het niet afnemen van de aangekochte woning. In goed overleg is de datum van het stellen van de bankgarantie verschoven.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

7 mrt 2019

Laatst gewijzigd

7 mrt 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.