Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
12 mrt 2019 Nieuws

FSC: Beleidsopties Nederlandse huizenmarkt

De Nederlandse huizenmarkt wordt nog altijd gekenmerkt door sterke prijsstijgingen en een beperkt aanbod. Naar verwachting komt de betaalbaarheid in 2019 verder onder druk en houdt de oververhitting aan, met name in de stedelijke regio’s. Met het oog hierop benadrukt het FSC het belang van structurele maatregelen om de sterke schommelingen in de huizenmarkt te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door een groter en beter passend woningaanbod, lagere fiscale subsidies en stabiele en strenge leennormen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Woningtaxaties

Het FSC is daarnaast van mening dat de kwaliteit en onafhankelijkheid van woningtaxaties moet worden verbeterd. Uit onderzoek van DNB blijkt dat sprake is van systematische overwaardering bij woningtaxaties en dat taxateurs zich te vaak laten leiden door de koopsom. Dit heeft een prijsopdrijvend effect doordat taxaties prijsstijgingen niet afremmen. Het FSC verwelkomt de inspanningen van het ministerie van BZK om maatregelen te nemen die de kwaliteit en onafhankelijkheid van taxaties verbeteren.

Verdere afbouw hypotheekrenteaftrek

De hoge schulden van huishoudens vormen een belangrijke kwetsbaarheid. De afbouw van de hypotheekrenteaftrek draagt bij aan de vermindering daarvan. Daarnaast vindt het FSC het van belang dat leennormen niet worden verruimd. In dit kader vraagt het FSC aandacht voor de gevolgen voor de financiële stabiliteit van nieuwe financieringsmogelijkheden ten behoeve van de verduurzaming van woningen. Financiering van verduurzaming dient consistent te zijn met de geldende hypothecaire leennormen en dient gepaard te gaan met voldoende waarborgen ten aanzien van de gerealiseerde energiebesparing.

DNB

Het FSC heeft de maatregelen besproken die DNB kan nemen om de schokbestendigheid van banken te vergroten in reactie op toenemende systeemrisico’s. De contracyclische kapitaalbuffer is een generieke maatregel, en daarom op dit moment minder opportuun om de risico’s vanuit de huizenmarkt te adresseren. Een maatregel die zich specifiek richt op hypothecair krediet ligt volgens DNB meer voor de hand. In dat kader doet DNB nader onderzoek naar de risicoweging van hypotheken bij banken.


Bron: FSC

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Weer proefballonnetje afschaffen hypotheekrenteaftrek

Secretaris-generaal Maarten Camps van Economische Zaken en Klimaat roept in zijn jaarlijkse nieuwjaarsartikel op tot meer sturing in het onderwijs en de woningmarkt.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 mrt 2019

Laatst gewijzigd

12 mrt 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.