Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
21 mrt 2019 Nieuws

Hypotheekrenteaftrek en tijdelijk verblijf buitenland

Een huiseigenaar heeft zijn woning tijdelijk in bruikleen ter beschikking gesteld vanwege uitzending naar het buitenland gedurende meerdere jaren. In geschil is of de hypotheekrente in aftrek genomen kon worden door de huiseigenaar.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Bruikleenovereenkomst
...
In de bruikleenovereenkomsten (hierna: de bruikleenovereenkomst) is het volgende, voor zover van belang, vermeld:
“De ondergetekenden: 1. [belanghebbende], wonende te [plaats 4] , (. . .) hierna te noemen: ‘de gebruikgever’;
2. (. . ), hierna te noemen: ‘de gebruiker’;
hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’,
het volgende in aanmerking nemende
A. [De woning] feitelijk leeg staat in verband met tijdelijk verblijf van de gebruikgever in het buitenland als gevolg van uitzending door zijn werkgever.
B. De gebruikgever eigenaar is van [de woning].
C. De gebruikgever (. . .) het gedienstig acht, mede gelet op de huisvestingsproblematiek, dat deze woning gedurende tijd van uitzending niet leeg zou staan.
D. De gebruiker (. . .) dringend behoefte heeft aan woonruimte,
E. De gebruikgever heeft daarom besloten de woning tijdelijk in gebruik te geven.
....

Bruikleen - Kraakwacht

Het Hof legt de bepalingen van de bruikleenovereenkomsten zo uit dat sprake is van een situatie die op één lijn kan worden gesteld met een kraakwacht. Daarbij maakt het gelet op de inhoud van die bepalingen niet uit dat de term “kraakwacht” niet in de overeenkomsten is genoemd.

Eigen woning (en daarmee hypotheekrenteaftrek)

De woning kwalificeert als eigen woning voor belanghebbende die meerdere jaren is uitgezonden naar het buitenland, omdat uit de bruikleenovereenkomst blijkt dat de woning niet aan derden ter beschikking wordt gesteld, maar door kraakwachten wordt bewoond.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Uitspraak HR hypotheekrenteaftrek en kraakwacht

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan in een geschil tussen belanghebbende en de Belastingdienst over de hypotheekrenteaftrek van een woning, waarvan de eigenaar wegens tijdelijke uitzending de woning door een kraakwacht heeft laten bewonen. De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat de hypotheekrente niet aftrekbaar was, doordat belanghebbende de woning aan een derde ter beschikking had gesteld in de zin van artikel 3.111, lid 6, letter a, van de Wet IB 2001, met als gevolg dat die woning niet kon worden aangemerkt als eigen woning van belanghebbende.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 mrt 2019

Laatst gewijzigd

21 mrt 2019

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.