Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
28 mrt 2019 Nieuws

Kamerbrief ESB artikel flexibele AOW

Minister Koolmees gaf zijn reactie op een artikel in het vakblad ESB waarin gesteld wordt dat mensen in 2035 drie jaar eerder met AOW kunnen door een flexibele AOW-leeftijd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Zorgplicht

Een flexibele AOW-leeftijd maakt het stelsel zeer complex voor de burger en de uitvoering, waardoor er een speciale zorgplicht voor de overheid zou ontstaan bij het keuzeproces om te voorkomen dat ouderen langdurig in armoede vervallen. Daarnaast zijn er nadelige grote budgettaire effecten op de korte termijn en wordt de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verslechterd.

Uitgangspunten ESB artikel

Allereerst wordt uitgegaan van een lager kortingspercentage dan het actuarieel neutrale percentage van 6,5% dat op CPB-cijfers is gebaseerd. In het ESB-artikel wordt uitgegaan van een lager percentage, namelijk 5,36%. Dit lagere kortingspercentage van 5,36% zou gebaseerd zijn op de sterftetabel van het Actuarieel Genootschap. Het lagere kortingspercentage heeft een beperkt effect op het aantal maanden dat de AOW naar voren kan worden gehaald.

Daarnaast wordt in het ESB-artikel uitgegaan van een lager sociaal minimum.

Voorts wordt in het ESB-artikel uitgegaan van de veronderstelling dat de overdraagbaarheid van de heffingskortingen in het sociaal minimum in 2035 volledig zal zijn afgebouwd.

Keuzegedrag

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat er bij een flexibele AOW-leeftijd meer ruimte ontstaat voor het naar voren halen van de AOW als men uitgaat van een lager sociaal minimum. Tegelijk moet geconstateerd worden dat op grond van het SEO-onderzoek dan nog aannemelijker wordt dat een flexibele AOW de keuze niet zal beïnvloeden omdat mensen niet op het (dan lagere) sociaal minimum terecht willen komen. Ook blijft de conclusie uit het SEO-onderzoek actueel dat het grote merendeel van de mensen nu al flexibel kan omgaan met de pensioeningangsdatum door gebruik te maken van de mogelijkheden die de tweede pijler hen biedt. Daarmee blijft de toegevoegde waarde van een flexibele AOW voor burgers zeer beperkt.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Factsheet pensioen en flexibele AOW-leeftijd

In opdracht van SZW is er onderzoek gedaan naar de gevolgen van een flexibele AOW-leeftijd. Van de uitkomsten van het onderzoek is de onderhavige factsheet opgesteld die de bevindingen en conclusies weergeeft.

Onderzoeksrapport flexibilisering AOW

Welke meerwaarde biedt een flexibele AOW-leeftijd voor mensen die voor of na AOW-leeftijd met pensioen willen en dat nu nog niet kunnen? Deze vraag staat centraal in een onderzoek dat is verricht door SEO Economisch Onderzoek.

Effecten flexibele ingangsleeftijd AOW

Het CPB heeft naar aanleiding van het wetsvoorstel ‘Flexibele ingangsdatum AOW’ de effecten hiervan op de werkgelegenheid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën doorgerekend.

10 procent afkoop pensioen, wat levert het op?

Minister W. Koolmees schreef in de brief van 1 februari 2019 dat hij voornemens is om deelnemers aan een pensioenregeling de keuze te geven om op pensioeningangsdatum een deel van hun pensioenaanspraak als bedrag ineens op te nemen.
Voor de redactie van Fintool aanleiding om eens uit te rekenen wat dit financieel scheelt per maand.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 mrt 2019

Laatst gewijzigd

28 mrt 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.