Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
5 apr 2019 Nieuws

Onvolledig oversluitadvies

Adviseur heeft Consument geadviseerd in verband met het intern oversluiten van de hypothecaire geldlening. Later is gebleken dat de geadviseerde situatie Consument in een nadelige positie brengt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In de omstandigheden die aan dit geval ten grondslag liggen, had Adviseur de plicht Consument ten minste te informeren dat er fiscale consequenties verbonden konden zijn aan het uitvoeren van het advies. Die informatieplicht heeft Adviseur geschonden.

Bruto - Netto

In de omstandigheden van dit concrete geval houdt deze zorgplicht naar het oordeel van de Commissie in dat Consument op zijn minst geïnformeerd had moeten worden dat het oversluiten fiscale consequenties heeft. Dit geldt te meer nu het Adviseur duidelijk was, of behoorde te zijn, dat Consument een laag inkomen had. Adviseur heeft immers aangegeven dat de financiering van een nieuwe woning onmogelijk zou zijn en had derhalve inzicht in de inkomenssituatie van Consument. In een dergelijk geval mag eveneens van Adviseur worden verwacht dat hem duidelijk is dat de netto voordelen van oversluiten lager kunnen zijn dan de door hem berekende voordelen.

Doorverwijzing naar fiscalist

Had Adviseur aan Consument informatie verstrekt dat voor de berekening van de nettolasten fiscaal advies nodig was en Consument daarvoor verwezen naar een fiscalist, dan had hij aan zijn informatieverplichting voldaan. Niet is gebleken dat dergelijke informatie door Adviseur is verstrekt. Adviseur heeft slechts gesteld dat hij de terugverdientijd berekend heeft conform de Leidraad Hypotheekadvisering van de AFM. Aanvullend heeft Adviseur gesteld dat het geven van fiscaal advies niet tot zijn takenpakket behoort en dat een ander oordeel de oversluitmarkt zou stilleggen. De Commissie herhaalt in laatstgenoemd verband dat het gaat om het correct informeren van Consument en niet om het leveren van fiscaal advies. Dat een gegeven advies geen fiscaal advies omvat, was voor Consument niet direct kenbaar, maar had haar eenvoudig kunnen worden medegedeeld.

Privaatrecht

Voor zover in de stellingen van Adviseur besloten zou liggen dat zijn verplichtingen uitputtend zijn geregeld in de door de AFM gestelde regels merkt de Commissie op dat de civielrechtelijke zorgplicht volgens vaste rechtspraak verder kan reiken dan de gedragsregels die door de AFM zijn gesteld.

Schadevaststelling

Mocht Consument bijvoorbeeld op een zeker moment in de rentevastperiode verhuizen, dan ligt de schade hoger dan wanneer zij de hele rentvastperiode in de woning blijft wonen. De Commissie dient de schade daarom te begroten, waarbij naar redelijkheid de goede en kwade kansen dienen te worden verdisconteerd dat Consument binnen een afzienbare periode verhuist. Rekening houdend met alle omstandigheden van het geval stelt de Commissie, ex aequo et bono oordelend, het door Adviseur te vergoeden bedrag vast op € 7.000,-. Voor eigen schuld van Consument bestaat in de omstandigheden van dit geval geen aanleiding. Consument hoefde immers in dit geval in redelijkheid niet bedacht te zijn op fiscale consequenties, nu is vastgesteld dat Adviseur daarover had moeten informeren.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Rekenmodel: terugverdientermijn oversluiting annuïteitenhypotheek

Bereken de terugverdientermijn en de nieuwe lasten bij een oversluiting van een bestaande annuïteitenhypotheek.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 apr 2019

Laatst gewijzigd

5 apr 2019

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.