Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
11 apr 2019 Nieuws

Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2019

Minister Hoekstra heeft aan de Tweede Kamer zijn reactie op de wetgevingsbrieven van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 2019 waarin zij rapporteren over door hen geconstateerde knelpunten in wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten toegezonden. Tevens is een brief over aanpassingen in de regelgeving voor de kapitaalvereisten voor verzekeraars en herverzekeraars verzonden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Buitenlandse online flitskredietaanbieders en maximale kredietvergoeding

Ik steun de AFM in haar wens om tot een betere aanpak van flitskredieten te komen. In mijn Agenda voor de financiële sector (TK 32013, nr. 200) heb ik daarom ook maatregelen tegen flitskredieten aangekondigd. De gesprekken met de AFM om dit knelpunt op te lossen, zijn reeds gestart. Daarbij komen ook de door de AFM aangedragen oplossingsrichtingen aan de orde.

Passende goederenkredieten

Ik deel de zorg van de AFM over het probleem met hoge betaalachterstanden bij verzendhuiskredieten en de werking van de doorlopende kredieten. In mei 2019 wordt opnieuw samen met de AFM gekeken naar de achterstanden bij verzendhuiskredieten om te achterhalen of er verbetering te zien is op de markt en het percentage betaalachterstanden is teruggelopen. Dan wordt bepaald of vervolgstappen moeten worden overwogen en zo ja, welke het meest doelmatig zijn.

Informatiedeling met de Autoriteit Persoonsgegevens

Ik ben het met de AFM eens dat samenwerking van de AFM met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) steeds belangrijker wordt, omdat partijen waar de AFM toezicht op houdt veel gebruik maken van persoonsgegevens. Ik moedig deze samenwerking aan en benadruk dat daarvoor geen wettelijke belemmeringen zijn, zolang het niet gaat om het delen van informatie over concrete partijen.
Als de AFM het werk van de AP wil ondersteunen door concrete signalen door te geven, is daarvoor wel een uitzondering op de geheimhoudingsplicht van de AFM nodig. Ik heb de mogelijkheden daarvoor onderzocht. De conclusie is dat Europees recht in de weg staat aan een algemene regeling voor alle sectoren die onder toezicht staan van de AFM. Verschillende Europese richtlijnen, bijvoorbeeld over het toezicht op ICBE’s en verzekeraars, staan niet toe dat de AFM signalen met de AP deelt. Een belangrijke sector waarvoor de Europese richtlijn wel mogelijkheden biedt, is die van de betaaldienstverleners. Voor die sector is in de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2) dan ook geregeld dat de AFM signalen kan doorgeven.

NHG

Enkele inconsistenties tussen de verschillende onderdelen van de financiële regelgeving van de EU worden weggenomen. Zo is nu geregeld dat de NHG, net als in het bancaire prudentiële toezicht, het kapitaalsvereiste op een verstrekte woninghypotheek verlicht.
(download: Solvabiliteit).

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

11 apr 2019

Laatst gewijzigd

11 apr 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.