Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
24 apr 2019 Nieuws

Kamervragen Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Minister Dekker heeft antwoorden gegeven op Kamervragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De huidige lange duur van de partneralimentatie stimuleert de economische zelfstandigheid van vrouwen niet. De regering wil financiële onafhankelijkheid van vrouwen bevorderen.
De regering is van mening dat verkorting van de maximale duur van partneralimentatie niet vanzelfsprekend leidt tot meer economische zelfstandigheid, maar hieraan wel kan bijdragen. Een kortere alimentatieduur zal vrouwen die partneralimentatie ontvangen stimuleren om sneller economisch zelfstandig te worden.

Het voorstel bevat drie uitzonderingsbepalingen waardoor voor deze alimentatiegerechtigden een langere termijn geldt:
a. maximaal 10 jaar voor alimentatiegerechtigden met een huwelijk langer dan 15 jaar en een leeftijd van hoogstens 10 jaar onder de AOW-leeftijd;
b. tien jaar voor alimentatiegerechtigden met een huwelijk langer dan 15 jaar en die geboren zijn op of voor 1 januari 1970 en een leeftijd hebben van meer dan 10 jaar onder de AOW-leeftijd;
c. maximaal 12 jaar voor alimentatiegerechtigden met de zorg voor uit het huwelijk geboren kinderen.

Partneralimentatie bij (ex)samenwoners

"Vindt de regering dat samenwonenden zonder een contract een wettelijk recht op partneralimentatie moeten hebben? Wil de regering een wetsvoorstel voorbereiden om samenwoners een wettelijk recht op partneralimentatie te geven en zo nee, waarom niet."

Naar aanleiding van het rapport over Koude Uitsluiting is gekeken naar partneralimentatie voor samenwonenden. In de kabinetsreactie op dit rapport is destijds geconcludeerd dat een wettelijk recht op partneralimentatie, gelet op het feit dat partijen niet voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben gekozen, een te vergaande inbreuk op de partijautonomie is. Het staat samenwonenden vrij om al dan niet afspraken te maken over partneralimentatie. Naar aanleiding van het rapport is ook de mogelijkheid bezien van toekenning van partneralimentatie in redelijkheid, waarbij het aan de rechter zou zijn om te beoordelen of partneralimentatie moet worden toegekend. Met de praktijk is gesproken over de invulling van criteria om deze redelijkheid te beoordelen. Dit heeft geen aanknopingspunten opgeleverd voor een hanteerbare regeling. De regering is, gelet hierop, niet voornemens om tot een alimentatieregeling voor samenwoners over te gaan.

 

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Einde samenlevingscontract, aftrek partneralimentatie mogelijk?

Als samenwoners uit elkaar gaan en 1 van de partners betaalt alimentatie aan de ander, dan ziet de Belastingdienst dat als een schenking als die partneralimentatie niet is vastgelegd in een samenlevingscontract.

Ontbreken samenlevingscontract bij 'eigen huis'

Partijen hebben een affectieve relatie gehad. Uit deze relatie is een minderjarig kind geboren. [eiseres] is uitsluitend en enig eigenaar van de woning. In een kort geding vordert eiseres dat de ex-partner de woning verlaat.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 apr 2019

Laatst gewijzigd

24 apr 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.