Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
30 apr 2019 Nieuws

Besluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012

Het besluit heeft tot doel om het landelijk asbest volgsysteem (LAVS) te operationaliseren. Tevens is in dat besluit bepaald dat aan enkele informatieverplichtingen op grond van het Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderingsbesluit 2005 alleen nog kan worden voldaan langs elektronische weg, met gebruikmaking van het LAVS.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De vaststelling van het besluit vloeit voort uit de Wet van 5 juli 2017 tot wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van de Wet milieubeheer.

Wijzigingsdatum

Het besluit treedt ingevolge artikel 21.6, vijfde lid, derde en vierde volzin, van de Wet milieubeheer in werking op een tijdstip dat, nadat vier weken na de toezending ervan aan de beide kamers der Staten-Generaal zijn verstreken, bij koninklijk besluit wordt vastgesteld. Het besluit zal tegelijkertijd met de wet van 5 juli 2017 in werking treden met ingang van 1 juli 2019.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 apr 2019

Laatst gewijzigd

30 apr 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.