Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 mei 2019 Nieuws

Kifid: daling pensioenkapitaal inherent aan beschikbare premieregeling

Recent heeft de Geschillencommissie van Kifid uitspraak gedaan in een tweetal klachten over pensioenverzekeringen. Het gaat in beide zaken om een zogenoemde beschikbare premieregeling. Wanneer de pensioenverzekering tot uitkering gaat komen, blijkt het beschikbare pensioenkapitaal lager te zijn dan de opgave van de waarde van dit pensioenkapitaal enkele maanden eerder.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Beide consumenten vinden dat de verzekeraar hen had moeten waarschuwen voor het risico van waardevermindering van het pensioenkapitaal in de maanden voorafgaand aan pensionering.  Ze verlangen dat de desbetreffende verzekeraars deze waardevermindering vergoeden.

Geen tekortkoming

De Geschillencommissie van Kifid concludeert dat niet is gebleken dat betrokken verzekeraars in de periode voorafgaand aan het moment waarop het belegde pensioenkapitaal werd omgezet in een pensioenuitkering te risicovol hebben belegd of anderszins te kort zijn geschoten.

Beleggingsrisico

Het is inherent aan een beschikbare premieregeling in de vorm van een beleggingsverzekering dat er sprake is van beleggingsrisico. Tot het moment dat het pensioenkapitaal wordt aangewend voor het aankopen van een pensioenuitkering kan de waarde dagelijks schommelen. Noch de ontwikkeling van het pensioenkapitaal gedurende de looptijd van de verzekering, noch de hoogte van de pensioenuitkering op de pensioendatum zijn gegarandeerd. De koersschommelingen kunnen leiden tot een hoger of lager pensioenkapitaal op de datum dat de pensioenverzekering tot uitkering komt. Schommelingen in koersen kunnen bij defensieve beleggingsprofielen met name voorkomen wanneer de rente beweegt omdat voor deze profielen gekozen wordt voor een relatief hoog percentage beleggingen in vastrentende waardes. De consumenten hadden dit kunnen weten en de verzekeraar hoeft hier in de maanden voor pensionering niet nogmaals apart op te wijzen, concludeert de Geschillencommissie.

Beslissing

Er is geen reden om de daling van het pensioenkapitaal te vergoeden.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Koersrisico bij naderen expiratiedatum voor rekening verzekeringnemer

Een consument heeft bij Kifid een klacht ingediend vanwege het 'verzuim' (volgens consument) van zijn adviseur. De adviseur had verzekeringnemer moeten attenderen op het feit dat de uitkering voor expiratie nog fors kon dalen als gevolg van koerswisselingen en dat de mogelijkheid bestond om de verzekering om te zetten naar een minder risicovolle belegging.

Financiële positie pensioenfondsen nog niet toereikend

De financiële positie van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2019 weliswaar verbeterd, maar nog niet geheel toereikend. Dit blijkt uit cijfers die pensioenfondsen aan toezichthouder De Nederlandsche Bank hebben verstrekt. Het vermogen van de pensioenfondsen groeide, vooral door de wereldwijde stijging van de aandelenkoersen, met EUR 105 miljard naar EUR 1.433 miljard. Daar staat tegenover dat ook de financiële verplichtingen, vooral als gevolg van een verdere daling van de rente, met EUR 80 miljard toenamen tot EUR 1.367 miljard.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 mei 2019

Laatst gewijzigd

1 mei 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.