Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 mei 2019 Nieuws

Wijziging Participatiewet en Ziektewet (internetconsultatie)

Het kabinet heeft een breed offensief gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Het is daarom wenselijk wijzigingen aan te brengen in de Participatiewet en Ziektewet, zoals het vereenvoudigen en verbeteren van het instrument loonkostensubsidie en van passende ondersteuning aan belanghebbenden.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ook wordt bevorderd dat werken loont voor mensen die in deeltijd met behulp van loonkostensubsidie werken.


Klik hier voor de internetconsultatie.

Voorstellen
Eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden:

 • Vereenvoudiging loonkostensubsidie
 • Ondersteuning op maat, adequate inzet van de jobcoach
 • Wegnemen knelpunten no-riskpolis/ziekmelding
 • Verkenning aanpassing financieringssystematiek loonkostensubsidie gemeenten
 • Benutting van de laagste loonschalen in cao’s
 • Vereenvoudiging banenafspraak en quotum

Werken aantrekkelijker maken voor mensen met beperkingen:

 • Vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie
 • Belemmeringen wegnemen om vanuit de Wajong te gaan werken
 • Simpel switchen in de participatieketen

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Participatiewet, een cijfermatig beeld van de uitvoering

Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met december 2018.

Kennisdocument beschut werken (versie april 2019)

Dit document geeft antwoord op veel gestelde vragen over het instrument beschut werk uit de Participatiewet. Het document wordt regelmatig geactualiseerd naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving en vragen uit het veld over uitvoering en beleid.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 mei 2019

Laatst gewijzigd

1 mei 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.