Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
8 mei 2019 Nieuws

Opstalverzekeringen en (tijdelijke) leegstand

Had de adviseur Consument erop moeten wijzen dat de woonhuisverzekering beperkte dekking zou bieden bij leegstand en mogelijk aanpassing behoefde?
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De zorgplicht van de tussenpersoon geldt niet alleen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst maar vergt een voortdurende bemoeienis door de tussenpersoon met de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Een tussenpersoon mag dus niet stil blijven zitten wanneer hij tijdens de looptijd van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kennis neemt van feiten of omstandigheden die meebrengen dat de door hem beheerde verzekeringen mogelijk aanpassing behoeven.

Aanvraagformulier

In dit geval is de te beantwoorden vraag of Tussenpersoon Consument had moeten waarschuwen voor het gevaar van een beperking in de dekking omdat hij voor de schadedatum wist of behoorde te weten dat de (aangekochte) woning ook na 22 september 2016 nog zou worden verbouwd en dus leeg zou staan.

De Commissie overweegt dat het door Consument op 31 augustus 2016 ondertekende formulier ‘Verzekeringsvoorstel’ als uitgangspunt moet worden genomen. Blijkens het formulier heeft Consument ontkennend geantwoord op de vragen ‘Is er sprake van verbouwing?’ en ‘Is er sprake van leegstand?’. Op het formulier staat 22 september 2016 als gewenste ingangsdatum genoemd. Consument heeft het formulier voor akkoord ondertekend. Niet gebleken is dat Consument Tussenpersoon heeft gevraagd om een nadere toelichting op de vragen of gegevens op het formulier. Onder deze omstandigheden was er voor Tussenpersoon geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de gegevens die op het formulier zijn ingevuld.

Oordeel

De Commissie oordeelt dat niet is komen vast te staan dat bij Tussenpersoon feiten of omstandigheden bekend waren of redelijkerwijs bekend behoorden te zijn op grond waarvan Tussenpersoon Consument erop had moeten wijzen dat de woonhuisverzekering beperkte dekking zou bieden bij leegstand en mogelijk aanpassing behoefde. Dit betekent dat niet is komen vast te staan dat Tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden.  

Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.


Bron: Kifid


Fintool: Een aankoop van een woning met een verbouwingskrediet kan een signaal zijn relatie te wijzen op de beperkte dekking van de opstal-/inboedelverzekering.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Woning in de verkoop en leegstand? Meld het bij de (opstal)verzekeraar.

Uit een uitspraak van Kifid blijkt weer het belang van het tijdig informeren van de verzekeraar (inboedel / opstal) en het wijzen van de verzekeringnemer op de beperkende verzekeringsvoorwaarden bij leegstand. In deze uitspraak wordt de verzekeraar door de consument aangesproken, maar in de praktijk kan de verzekeringsadviseur hier mogelijk (ook) op aangesproken worden, indien niet adequaat geadviseerd wordt.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 mei 2019

Laatst gewijzigd

8 mei 2019

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.