Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
10 mei 2019 Nieuws

Onvolledige informatie vergoedingsrente

In tegenstelling tot het advies van de adviseur, diende consument toch een aflossingsvergoeding te betalen aan de oude geldverstrekker. Consument vordert via Kifid de nettokosten van de betaalde boeterente.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Consument stelt  dat, indien hij op de juiste wijze was geïnformeerd, hij de aflosvergoeding had meegefinancierd in de nieuwe geldlening en het bedrag gespreid had kunnen betalen over een periode van twintig jaar. Nu heeft Consument het bedrag ineens moeten betalen en daarvoor een persoonlijke lening bij familie moeten afsluiten. Het geld waarmee die lening is afbetaald was bestemd voor de verbouwing van de aangekochte woning.

Beoordeling

Consument heeft gesteld dat hij de aflosvergoeding had willen meefinancieren in de nieuwe hypothecaire geldlening. Adviseur heeft niet betwist dat dit de wens van Consument was, noch gesteld dat dit om wat voor reden ook niet tot de mogelijkheden zou hebben behoord. Dit betekent dat Adviseur steken heeft laten vallen. Van Adviseur mocht namelijk verwacht worden dat diens adviezen aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van Consument.  

Omdat er in de klachtprocedure geen adviesrapport is overgelegd en evenmin anderszins is gebleken dat de wensen van Consument deugdelijk zijn geïnventariseerd, is Adviseur in beginsel schadeplichtig.

De Commissie merkt op dat partijen het erover eens zijn dat de in rekening gebrachte vergoeding in juridische zin niet tot schade heeft geleden. Over de gehele looptijd is Consument zelfs goedkoper uit. Dat neemt niet weg dat Consument, vanwege de gebrekkige inventarisatie van diens wensen door Adviseur, geld bestemd voor de verbouwing van de aan te kopen woning heeft uitgegeven aan de financiering van de aflosvergoeding.

Beslissing

In die omstandigheden is het naar het oordeel van de Commissie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Adviseur aanspraak wil (blijven) houden op het gehele honorariumbedrag van € 3.400,10 dat tussen partijen is overeengekomen. Adviseur zal derhalve een deel van de advieskosten aan Consument dienen terug te betalen. Dit deel wordt door de Commissie begroot op een bedrag van € 1.700,05, zijnde de helft van het tussen partijen overeengekomen honorariumbedrag.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Vergoedingsrente bij vrijwillige verkoop (rentekorting product)

Consument stelt dat hij zijn woning heeft moeten verkopen vanwege zijn echtscheiding. Zowel hij als zijn ex-partner beschikten niet over de financiële middelen om de hypothecaire geldlening alleen te dragen. Aangezien geen sprake is van ‘vrijwillige verkoop’ van het onderpand, meent Consument dat de Bank de in rekening gebrachte boeterente dient kwijt te schelden.

Boeterente bij tussentijdse renteherziening?

Bij het aangaan van de overeenkomst van geldlening is niet overeengekomen op welke wijze de boeterente bij een tussentijdse renteherziening berekend wordt. De geldverstrekker heeft de vergoedingsrente gebaseerd op het verschil tussen de oude rente en de vergelijkingsrente.

Herfinanciering, vraag pro forma aflosnota op

Bij een herfinanciering bleek pas in een laat stadium dat er sprake was van een boeterente. Consument claimt deze schade bij de adviseur. De oude geldverstrekker bracht een boeterente bij vrijwillige verkoop in rekening.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 mei 2019

Laatst gewijzigd

10 mei 2019

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.