Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
17 mei 2019 Nieuws

Wanbetaling, toch dekking

De Commissie van Beroep is net als de Geschillencommissie van oordeel dat de in art. 7:980 lid 1 BW opgenomen termijn van “ten minste één maand” niet gelijkgesteld kan worden met een termijn van dertig dagen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De aard van art. 7:980 lid 1 BW (een wettelijke termijn van dwingend recht) en de op bescherming van (onder meer) de verzekeringnemer gerichte strekking van de bepaling staan eraan in de weg om aan te nemen dat het voor de uitleg daarvan verschil maakt of zich al dan niet omstandigheden hebben voorgedaan als door verzekeraar genoemd.

Cumulatief langer dan 30 dagen achterstand

Verzekeraar betoogt voorts dat, nu verzekeringnemer feitelijk veel langer dan een maand gelegenheid heeft gehad om de premie aan te zuiveren, een beroep op art. 7:980 BW in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De Commissie van Beroep verwerpt dit betoog.

Zorgplicht

Het had van de medewerker van verzekeraar die in augustus en september 2015 sprak met verzekeringnemer over de achterstand in de betaling van hypotheekrente, verwacht mogen worden dat hij ook de premiebetalingen voor de verzekering aan de orde stelde. Gelet op de achterstand in betaling van de hypotheekrente lag het immers voor de hand dat verzekeringnemer ook met de premiebetaling achter was, zoals overigens ook was doorgegeven aan de afdeling hypotheken. Nu verzekeringnemer te kennen had gegeven graag in de woning te willen blijven wonen, had de betrokken medewerker zich behoren te realiseren dat een achterstand in betaling van de premies negatieve consequenties zou hebben voor de verzekering en voor het vooruitzicht dat de hypotheeklening zou kunnen worden afgelost met de uit de verzekering te ontvangen uitkering. Door na te laten dit onderwerp met Verzekeringnemer te bespreken, is verzekeraar in de gegeven omstandigheden tekortgeschoten in haar zorgplicht jegens verzekeringnemer.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kifid: ondanks premieachterstand moet verzekeraar toch uitkeren

Consument heeft samen met zijn echtgenote een levensverzekering afgesloten bij Verzekeraar. Consument heeft, bij het overlijden van zijn echtgenote, een beroep gedaan op de levensverzekering. Verzekeraar heeft het verzoek van Consument afgewezen, omdat de verzekering (met terugwerkende kracht) was beëindigd wegens de achterstand in de premiebetaling

Kifid: een termijn van ’30 dagen’ in herinneringsbrief voldoet niet

Een achterstand in premiebetaling kan ertoe leiden dat de verzekeraar een verzekering premievrij voortzet. Voordat het zover is, moet de verzekeraar onder andere de verzekeringnemer eerst herinneren aan de premiebetaling en waarschuwen voor de mogelijke gevolgen. Met het noemen van een termijn van ’30 dagen’ (in plaats van ‘een maand’) in de herinneringsbrief heeft verzekeraar niet voldaan aan zijn waarschuwingsplicht, aldus de Geschillencommissie van Kifid. De consument mag er daarom van uitgaan dat de levensverzekering premiebetalend is blijven doorlopen en heeft recht op het oorspronkelijk verzekerde kapitaal.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 mei 2019

Laatst gewijzigd

17 mei 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.