Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
27 mei 2019 Nieuws

Verkoop woning wegens betalingsachterstanden

Consument klaagt erover dat de Bank zich onvoldoende heeft ingespannen om het voor hem mogelijk te maken zijn woning te behouden. Ook is Consument van mening dat de woning door het handelen van de makelaar voor een te laag bedrag is verkocht.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Makelaar

De Commissie overweegt dat klachten over het handelen van de makelaar niet behandelbaar zijn, omdat een makelaar geen financiële dienstverlener is volgens het Reglement.

Volmacht

Verder is niet vast komen te staan dat de Bank haar zorgplicht heeft geschonden of op onzorgvuldige wijze gebruik heeft gemaakt van de gegeven volmacht.

Hoogte courtage

De Bank heeft aanvullend schriftelijk toegelicht dat de courtagenota volgens de Gedragslijn Intensief Beheer NHG Leningen van het Waarborgfonds Eigen Woning is vastgesteld. Daaruit heeft de Bank het volgende stuk overgenomen: “Makelaarscourtage bij onderhandse verkoop voor veiling: Tot een maximum van € 2.500,- bij verkoopsommen tot € 142.950,- en daarboven 1,75% over de verkoopsom tot een maximum van € 5.000,-.”

Gedragslijn # marktconform

De Commissie is van oordeel dat het enkele gegeven dat de Gedragslijn Intensief Beheer de hoogte noemt van de courtage voor de verkopende makelaar, niet automatisch betekent dat sprake is van een marktconform vastgesteld courtagebedrag. Dit bedrag is immers het bedrag dat gewoonlijk wordt gerekend in de markt voor verkoopopdrachten van woningen van soortgelijke aard. De stelling van de Bank dat sprake is van een marktconform courtage, acht de Commissie onvoldoende onderbouwd.

Beslissing

De Commissie is echter wel van oordeel dat de Bank redelijke makelaarskosten in rekening dient te brengen. Consument is niet van te voren geïnformeerd over de keuze en de kosten van de makelaar. Dit brengt met zich mee dat Consument niet zonder meer gebonden kan worden aan de afspraken die tussen de Bank en de makelaar gelden. Onvoldoende is komen vast te staan dat de in rekening gebrachte makelaarscourtage marktconform zijn vastgesteld. De Bank dient de in rekening gebrachte makelaarscourtage met een bedrag van € 1.000,- vermeerderd met BTW te verlagen. Dit leidt ertoe dat de vordering van Consument gedeeltelijk wordt toegewezen.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Verkoop buiten makelaar om. Bank makelaarscourtage verschuldigd?

De kantonrechter van de Rechtbank Limburg heeft een uitspraak gedaan in een conflict tussen een makelaar en een bank. In het geschil was sprake van een onderhandse verkoop van een woning buiten de makelaar om ter voorkoming van executieverkoop. De makelaar claimt in de rechtszaak de gemiste courtage bij de bank.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

27 mei 2019

Laatst gewijzigd

27 mei 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.