Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 aug 2019 Nieuws

Verpand vermogen en risicoklasse-indeling

Een Consument wil dat het kapitaal dat hij op de bankspaarrekening heeft gespaard, wordt meegenomen bij de berekening van de schuldmarktwaardeverhouding. Als de Bank de schuld-marktwaardeverhouding zou berekenen zoals door Consument wordt verzocht, dan zou de lening in een lagere smv-klasse of risicoklasse worden ingedeeld met als gevolg dat Consument een lagere rente aan de Bank verschuldigd is (vanwege de rentekorting die de Bank geeft omdat het risico lager is geworden).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

SMV

Op basis van de schuldmarktwaardeverhouding (hierna ook wel: ‘smv’) wordt de lening door de Bank ingedeeld in een bepaalde risicoklasse. Naarmate de schuld afneemt en/of de markt-waarde van het onderpand stijgt, kan de lening in een lagere risicoklasse terechtkomen. Dit resulteert dan in een korting op de hypotheekrente. Hierbij geldt: hoe lager de risicoklasse geënt op de schuldmarktwaardeverhouding, hoe hoger de korting.

Motivering geldverstrekker

De Bank weigert het opgebouwde kapitaal (SEW) mee te nemen bij de berekening van de schuld-marktwaardeverhouding. In theorie loopt de Bank bij een bankspaarhypotheek minder risico dan bij een aflossingsvrije hypotheek. In de praktijk kleven er toch wel degelijk risico’s aan deze constructie, aldus de Bank. Klanten van de Bank kunnen daarom alleen in een lagere risicoklasse terechtkomen als zij a) daadwerkelijk aflossen en/of b) als de waarde van het onderpand aantoonbaar is gestegen.

Commissie

De Commissie gaat in op de vraag of de Bank kan worden verplicht het spaartegoed van de bankspaarrekening te betrekken bij de berekening van de schuldmarkt-waardeverhouding.

De Commissie gaat van het volgende uit.
Volgens artikel 6:248 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) heeft een overeenkomst de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen en daarmee bindende kracht tussen partijen. Kortgezegd betekent dit dat gemaakte afspraken moeten worden nagekomen.

Partijen zijn niet overeengekomen dat de Bank bij de berekening van de schuldmarkt-waardeverhouding rekening dient te houden met opgebouwd kapitaal en/of spaartegoed.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de weigering van de Bank om het door Consument opgebouwde spaartegoed te betrekken bij de berekening van de schuldmarktwaarde-verhouding in lijn is met de door partijen gemaakte afspraken.

Conclusie

De conclusie is dat de Bank niet gehouden is om het tegoed dat Consument op zijn bankspaarrekening heeft opgebouwd te betrekken bij de berekening van de schuldmarkt-waardeverhouding.

 

Bron: Kfiid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Levensverzekering en risicoklasse

Eerder was er een uitspraak waarin een SEW niet gesaldeerd hoefde te worden voor de vaststelling van de schuldmarktwaardeverhouding (hierna ook wel: ‘smv’). Een consument vorderde een gunstigere berekening vanwege een verpande levensverzekering.

Moet geldverstrekker rekening houden met verpand kapitaal bij vaststelling risicoklasse?

Bij de bepaling van de schuld-marktwaardeverhouding houdt de Bank geen rekening met de waarde van de levensverzekeringen die aan de hypothecaire geldlening gekoppeld zijn. Consument is van mening dat de Bank dit wel zou moeten doen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 jun 2019

Laatst gewijzigd

7 aug 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.