Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
4 jun 2019 Nieuws

Afkoop box 3 polis

Een verzekeringnemer heeft een box 3 spaarpolis die hij wenst te gebruiken voor zijn oudedagsvoorziening. De bewindvoerder wenst de polis af te laten kopen ten gunste van de boedel.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Onredelijk
Op grond van artikel 22a van de Faillissementswet (hierna: Fw) jo. artikel 295, lid 6 Fw valt het recht van afkoop van een levensverzekering buiten de boedel voor zover de begunstigde of de verzekeringsnemer door afkoop onredelijk wordt benadeeld.

Oudedagsvoorziening
Bij de beoordeling of afkoop onredelijk benadelend is, dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen. Een zwaarwegend element daarbij betreft, zo blijkt uit de parlementaire geschiedenis van artikel 22a Fw, de vraag of het gaat om een verzekering met een verzorgingskarakter en zo ja, of de begunstigde nog andere aanspraken heeft, zoals ingevolge de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezen Wet en andere pensioenregelingen, lijfrente en dergelijke. Als de verzekering is bedoeld als oudedagsvoorziening zal in de regel moeten worden aangenomen dat uitwinning zal leiden tot onredelijke benadeling indien er geen andere aanspraken zijn. Zodra de verzekering niet de enige oudedagsvoorziening is, zal afkoop in de regel eerder kunnen worden toegestaan.

AOW-uitkering is voldoende
Schuldenaar komt naar verwachting in aanmerking voor een volledige AOW-uitkering. Een volledige AOW-uitkering wordt in beginsel aangemerkt als een voldoende voorziening voor het levensonderhoud na pensionering. Dat sprake is van bijzondere omstandigheden die in dit geval tot een ander oordeel zouden moeten leiden, is gesteld noch gebleken. Reeds hierom kan afkoop van de betreffende verzekering niet als onredelijk benadelend voor schuldenaar worden aangemerkt. Daarnaast bouwt schuldenaar in zijn huidige (fulltime) baan ook pensioenrechten op en heeft hij na afloop van de schuldsaneringsregeling nog geruime tijd de mogelijkheid om – desgewenst – een extra voorziening te treffen.

 

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 jun 2019

Laatst gewijzigd

4 jun 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.