Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
13 jun 2019 Nieuws

Kabinet ziet niets in publieke overheidsbank

Het kabinet voelt er weinig voor een publieke bank op te richten die zich alleen bezighoudt met sparen en betalen. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) noemde de komst van zo'n publieke bank eerder dit jaar een welkome aanvulling op het bestaande bankenlandschap.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Eisen al flink aangescherpt

Daarnaast was WRR kritisch in het rapport over de dominantie van commerciële banken. Zo zou een publieke bank volgens de adviesraad wellicht maatschappelijke belangen beter dienen. Spaargeld zou er bijvoorbeeld veiliger zijn dan bij banken die zich ook bezighouden met zaken als kredietverlening en investeringsactiviteiten.

Volgens de minister is het huidige stelsel veilig genoeg. Zo worden spaartegoeden tot 100.000 euro al beschermd via het depositogarantiestelsel. En de eisen die gesteld worden aan de buffers van banken zijn de laatste jaren al flink aangescherpt. De kans dat een bank omvalt en mensen hun geld kwijtraken, is dan ook "zeer klein", aldus de minister.

Betalingsverkeer en digitaal centralebankgeld

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden daarnaast al scherp toezicht op de continuïteit en stabiliteit van het betalingsverkeer. Ook voeren betaaldienstverleners doorlopend overleg met consumentenorganisaties en andere belangenbehartigers over mogelijke verbeteringen.

Het kabinet is het wel met de WRR eens dat digitaal centralebankgeld nader onderzoek verdient. Het gaat daarbij om een soort digitale cash geld die het ook mogelijk moet maken dat burgers zelf deposito's aanhouden bij de centrale bank. De aandacht van het kabinet gaat in het bijzonder uit naar een maatschappelijke kosten- en batenanalyse, en een analyse naar de behoefte vanuit de samenleving. DNB zal nader onderzoek verrichten.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 jun 2019

Laatst gewijzigd

13 jun 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.