Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
21 jun 2019 Nieuws

Flexinkomen makkelijker mee onder NHG

Starters met een flexibel inkomen krijgen meer mogelijkheden om een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) af te sluiten. De uitvoerder van de NHG begint daartoe dit najaar een experiment met een aantal kredietverstrekkers.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Met gebruik van de zogeheten Arbeidsmarktscan kan de stabiliteit van het inkomen beter in kaart worden gebracht. Dit maakt het anders dan nu het geval is, voor starters met een flexibel arbeidscontract makkelijker om in aanmerking te komen voor een hypotheek.

Uitgangspunt is een verantwoorde hypotheekverstrekking. Om overkreditering te voorkomen is het van belang dat de hypotheekverstrekker bij de bepaling van de leenruimte voldoende zicht heeft op de bestendigheid van het inkomen. Doorgaans wordt dan gekeken naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar. Voor flexwerkers en mensen die net in loondienst zijn en nog geen intentieverklaring hebben, kan dit een knelpunt zijn. Voor uitzendwerkers biedt de enkele jaren gelden ontwikkelde Perspectiefverklaring soelaas. Het aantal kredietverstrekkers dat hiermee werkt is toegenomen.

De Arbeidsmarktscan, die zicht geeft op carrièreperspectieven en de verwachte bestendigheid van het inkomen, is beschikbaar voor alle flexwerkers, maar wordt minder vaak aangeboden. Binnen het Platform is afgesproken dat de NHG dit najaar een experiment begint waarbij ook de Arbeidsmarktscan wordt geaccepteerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er voor alle mensen met een flexibel inkomen een nieuwe maatstaf komt waarvan ook ZZP’ers en freelancers profiteren.

Senioren

De mogelijkheden voor een hypotheek op maat zijn het afgelopen jaar verder gegroeid. Voor senioren werd het makkelijker om te verhuizen naar een goedkopere koopwoning. Dat was eerder nog een knelpunt omdat zij voor een nieuwe hypotheek niet altijd voldeden aan de inkomensnormen. Na verduidelijkingen door toezichthouder AFM en de aanpassing van de NHG-voorwaarden toetsen hypotheekverstrekkers nu in de meeste gevallen op de daadwerkelijke lasten en komt de gewenste hypotheek in veel gevallen wel binnen bereik.

Huurlast

Verder doet het Nibud onderzoek naar de besparingen van huishoudens met hoge huurlasten ten opzichte van het inkomen. Dit kan inzicht geven in de mogelijkheden voor maatwerk op basis van de huidige huurlasten. Kredietverstrekkers passen dit nu beperkt toe. Recent is één aanbieder gestart met een pilot waarbij een huurverklaring kan worden gebruikt in de onderbouwing voor verantwoorde hypotheekverstrekking.

DUO

Klanten geven studieschulden niet altijd op en hypotheekadviseurs vragen er niet altijd naar. DUO is momenteel bezig met aanpassingen in het systeem waardoor verificatie makkelijker wordt. Iedere klant kan dan een verklaring opvragen van het al dan niet bestaan van een studieschuld en de hoogte van de studieschuld. Deze verklaring kan vervolgens worden toegevoegd aan alle benodigde documenten bij de hypotheekaanvraag.

Groene leningen

De partners binnen het Platform Hypotheken werken de komende periode verder aan het wegnemen van knelpunten op de hypotheekmarkt en het verzilveren van kansen. Zo is er veel belangstelling voor de hypotheekmogelijkheden bij investeringen voor verduurzaming. De minister roept hypotheekadviseurs en kredietverstrekkers op om klanten actief te wijzen op de mogelijkheden om extra te lenen voor toekomstige verduurzaming en op de rentekorting bij ‘groene’ leningen.

Aflossingsvrij

Hernieuwde aandacht is er voor de aflossingsvrije hypotheken. Het merendeel van deze hypotheken loopt in de periode tussen 2035 – 2038 af. De Nederlandse Vereniging van Banken start samen met het Verbond van Verzekeraars dit najaar een nieuwe campagne ‘Word ook aflossingsblij’ om consumenten te wijzen op mogelijke risico’s en te nemen maatregelen.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.