Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
27 jun 2019 Nieuws

Concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2019

Minister Hoekstra heeft de Eerste en de Tweede Kamer het ontwerp van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 toegezonden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Dit besluit is een verzamelbesluit waarmee wijzigingen worden aangebracht in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit toezicht accountantsorganisaties, alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten.

Met dit verzamelbesluit wordt voorzien in voorschriften voor banken en betaaldienstverleners tijdens het productieproces op grond van het BGfo en in een aanvullende uitzondering voor kleine niet-geldelijke provisies te ontvangen door beleggingsondernemingen.

IPID

Het IPID dient te worden verstrekt door de financiëledienstverlener die rechtstreeks contact heeft met de cliënt, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. Het IPID kan ook via de website worden verstrekt indien de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. De cliënt dient elektronisch op de hoogte wordt gesteld van het adres van de website en de plaats op de website waar de informatie kan worden verkregen (zie artikel 49a BGfo). Het vierde lid is aan artikel 65b toegevoegd om duidelijk te maken dat degene die het klantcontact heeft, het IPID aan de klant moet verstrekken. Dit voorkomt dat zowel de aanbieder als de bemiddelaar in verzekeringen in de veronderstelling zijn dat de ander het IPID wel aan de cliënt geeft. Deze bepaling is reeds opgenomen in artikel 4:21 van de Wft voor het verstrekken van informatie, maar omdat artikel 65b Bgfo gebaseerd is op artikel 4:22 Wft geldt artikel 4:21 Wft niet.

Pensioen1

Per 1 april 2019 is de definitie van “pensioen” in artikel 5 van het BGfo gewijzigd. Doel van deze aanpassing was om de bevoegdheid om advies te geven over doorbeleggen bij afloop van een premieovereenkomst en een kapitaalovereenkomst te beleggen bij de adviseur pensioen in plaats van bij de adviseur vermogen. Dit type overeenkomsten valt onder levensverzekeringen. Door niet alleen pensioenverzekeringen, als bedoeld in artikel 1, maar pensioen, als bedoeld in artikel 5, uit te zonderen van de levensverzekeringen waarover de adviseur vermogen mag adviseren, wordt bewerkstelligd dat de adviseur vermogen niet langer bevoegd is om te adviseren over doorbeleggen bij afloop van een premieovereenkomst en een kapitaalovereenkomst.

Advies reis- of annuleringsverzekeringen

Op grond van artikel 6, derde lid, hoeft een werknemer die zich bezighoudt met het adviseren in reisverzekeringen of annuleringsverzekeringen niet te beschikken over een diploma op grond van artikel 7 van het BGfo indien de werknemer beschikt over de in het derde lid genoemde diploma’s. Hieraan zijn drie diploma’s toegevoegd, nu degene die hierover geschikt, vakbekwaam wordt geacht om te adviseren in reisverzekeringen of annuleringsverzekeringen. Het gaat om het diploma “Leidinggevende travel & hospitality” en het diploma “Zelfstandig werkend medewerker travel & hospitality”. Tevens is het certificaat “Reiswerk verzekeringen” afgegeven door Stichting Reiswerk toegevoegd, omdat dit certificaat vergelijkbaar is met het certificaat “reisverzekeringen” dat werd afgegeven door de Stichting Examens en Proeven voor het Reisbureaubedrijf.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Pensioen 1

Het Wft-diploma Pensioen is niet per 1 april 2019 verplicht. Dat heeft te maken met een technische omissie in de wijzigingswetgeving. Het ministerie van Financiën gaat de ontstane situatie repareren in het wijzigingsbesluit, beoogd wordt dat dit op 1 januari 2020 in werking treedt. Na inwerkingtreding moeten adviseurs die adviseren over de aankoop van een variabele of vaste pensioenuitkering, wel over het Wft-diploma Pensioen beschikken.

"Financieel adviseurs moeten vanaf 1 april 2019 een Wft-diploma Pensioen hebben als zij een consument adviseren over de aankoop van een variabele of vaste pensioenuitkering uit zijn tweede pijler pensioen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept adviseurs op goed te kijken naar hun dienstverlening en of zij beschikken over de juiste diploma’s."

Bron: AFM

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 (internetconsultatie)

Dit besluit is een verzamelbesluit waarmee wijzigingen worden aangebracht in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit toezicht accountantsorganisaties, het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.