Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
28 jun 2019 Nieuws

Hoofdlijnenbrief mogelijk maken van opname bedrag ineens op pensioeningangsdatum

Het kabinet wil mensen meer flexibiliteit bieden bij het opnemen van hun pensioen. Daarom kunnen mensen straks maximaal tien procent van de waarde van het door hen opgebouwde pensioen opnemen op het moment dat zij met pensioen gaan.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Bijvoorbeeld om hun hypotheek af te lossen, de woning te verbeteren of om op reis te gaan. Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer over de uitwerking van dit voorstel.
Hij streeft ernaar het wetsvoorstel medio 2020 naar de Kamer te sturen.

Het faciliteren van de mogelijkheid tot het opnemen van een bedrag ineens is wenselijk en zou mogelijk kunnen zijn. Onderzoeken en enquêtes wijzen uit dat opname van een bedrag ineens tegemoet komt aan de wensen en behoeften van deelnemers en pensioengerechtigden.

Maximumpercentage 10%

Allereerst is het voorstel om de opname van het bedrag ineens aan een maximumgrens te koppelen. Het lijkt passend om als voorwaarde te stellen dat een deelnemer maximaal 10% van de waarde van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen mag opnemen. Met dit maximumpercentage is geprobeerd een balans te vinden tussen (1) het zoveel mogelijk waarborgen dat na opname van het bedrag ineens de hoogte van de resterende maandelijkse pensioenuitkering voldoende is om de levensstandaard vast te houden en (2) tegemoet te komen aan de wens tot keuzevrijheid met betrekking tot het pensioen.

Datum afkoop

Daarnaast wordt het van belang geacht om duidelijk vast te leggen wanneer een deelnemer gebruik kan maken van deze keuzemogelijkheid. Voorstel is om als voorwaarde te stellen dat het bedrag ineens alleen op de pensioeningangsdatum opgenomen kan worden. Dit betekent dat het opnemen van een bedrag ineens tijdens de opbouwfase niet is toegestaan.

Afkoopgrens

Tot slot lijkt het wenselijk om als voorwaarde te stellen dat de resterende levenslange pensioenuitkering na opname van het bedrag ineens boven de afkoopgrens uit de Pensioenwet dan wel de Wet verplichte beroepspensioenregeling moet liggen. Hiermee kan worden voorkomen dat alle opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen de pensioenbestemming kunnen verliezen als door de mogelijkheid om een bedrag ineens op te nemen een pensioenaanspraak resteert die vanwege de beperkte omvang kan worden afgekocht. Ondanks dat het in dergelijke situaties om relatief kleine bedragen zal gaan, kan het voor deelnemers met een beperkt pensioenvermogen van grote betekenis zijn om alle opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen te behouden.

Bedrag ineens in derde pijler

De afgelopen periode is ook bekeken of opname van een bedrag ineens toepasbaar is ten aanzien van oudedagsvoorzieningen opgebouwd in de derde pijler. Voor wat betreft de voorwaarden van de keuzemogelijkheid in de derde pijler kan zoveel mogelijk worden aangesloten bij de voorwaarden die worden gesteld aan deze keuzemogelijkheid in de tweede pijler.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

10 procent afkoop pensioen, wat levert het op?

Minister W. Koolmees schreef in de brief van 1 februari 2019 dat hij voornemens is om deelnemers aan een pensioenregeling de keuze te geven om op pensioeningangsdatum een deel van hun pensioenaanspraak als bedrag ineens op te nemen.
Voor de redactie van Fintool aanleiding om eens uit te rekenen wat dit financieel scheelt per maand.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 jun 2019

Laatst gewijzigd

28 jun 2019

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.