Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
10 jul 2019 Nieuws

Publicatie diverse monitoren

In een drietal monitoren wordt ingegaan op het actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers', MOB Rapportage 2018 en 'Exportkredietverzekeringen'.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Exportkredietverzekeringen 2018

De staat heeft met het exportkredietverzekeringsinstrumentarium in totaal voor ruim 16 miljard euro aan risico’s verzekerd. Alle verzekeringen en garanties die worden afgegeven hebben als doel het stimuleren van de Nederlandse export tegen de achtergrond van een internationaal gelijkwaardig speelveld.

"In 2019 zal ik (staatssecretaris M. Snel) een pilot starten voor een nieuw product waarvan mkb’ers kunnen profiteren: de Omzetpolis Opkomende Markten (OOM). Dit product is bedoeld voor de verzekering van kortlopende betalingsrisico’s – doorgaans voor de levering van consumentengoederen – op landen die een zogeheten non-investment grade rating hebben (vaak opkomende economieën). Dergelijke risico’s kunnen niet of beperkt op de markt verzekerd worden, zodat de OOM aanvullend aan de markt is en past bij de activiteiten van de staat. In omliggende landen kunnen exporteurs deze risico’s reeds bij de staat of een door de staat gesteunde instelling verzekeren. Dat maak ik nu ook in een anderhalf jaar durende pilot in Nederland mogelijk."

MOB

Toegang tot de betaalrekening

Het MOB zal de beschikbaarheid van interfaces voor de toegang tot de betaalrekening en de veiligheid daarvan bij de implementatie van PSD2 in de Nederlandse markt bewaken. Ook zal het MOB de bescherming van de betaler beoordelen bij de combinatie van PSD2 en instant payments. Daarnaast zal namens het MOB publieksvoorlichting over PSD2 worden verzorgd. Verder streeft het MOB ernaar eventuele problemen bij de invoering van PSD2 zo snel mogelijk aan te pakken.

'Perspectief voor vijftigplussers'

Ontwikkeladvies

Het doel van het ontwikkeladvies is het stimuleren van het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de loopbaan van oudere werkenden. Dit is van groot belang om de noodzakelijke wendbaarheid van vijftigplussers op de arbeidsmarkt te vergroten. Aanvankelijk is een aantal beroepsgroepen geselecteerd waar krimp dreigt maar waar de werknemers nog niet concreet met ontslag, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid bedreigd zijn. Vanaf begin 2019 is – in overleg met de Stichting van de Arbeid - de regeling opengesteld voor alle beroepsgroepen.

Financiële instrumenten

De tussenrapportage werpt de terechte vraag op naar de achterliggende redenen van het relatief beperkte gebruik van de instrumenten. Iets meer dan de helft van de ondervraagde werkgevers is bekend met de mobiliteitsbonus (thans het Loonkostenvoordeel oudere werknemers) en de no-riskpolis ouderen. Toch komt uit de monitorrapportage naar voren dat het gebruik van beide instrumenten nog relatief beperkt is, met name het gebruik van de no-riskpolis ouderen. Dit beeld doet zich reeds langere tijd voor. De op verzoek van uw Kamer ontwikkelde regelhulp, het financieel CV , waarmee de werkzoekende zelf een individueel overzicht van de voor hem/haar geldende regelingen aan een werkgever kan presenteren, kan bijdragen aan verhoging van de bekendheid en het gebruik van het Loonkostenvoordeel oudere werknemers en de no-riskpolis ouderen. Het financieel CV maakt overigens geen deel uit van de evaluatie.

Onvolledig

De monitorrapportage schetst de bevindingen en resultaten van het actieplan tot en met medio 2018. Het beslaat niet alle onderzoeksvragen en daarom is dit niet het moment om ten aanzien van opbrengsten en conclusies een oordeel te geven.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Financieel CV

De meeste werkzoekenden weten inmiddels de weg terug naar de arbeidsmarkt prima te vinden. Voor sommige groepen is het veroveren van een nieuwe baan lastiger, omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt wat groter is. Om die reden zijn er verschillende subsidies en regelingen die tot doel hebben een werkzoekende aantrekkelijker te maken voor een werkgever, of de arbeidskosten te verlagen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 jul 2019

Laatst gewijzigd

10 jul 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.