Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
25 jul 2019 Nieuws

Ook rekening houden met beleggingssaldo bij aflosnota?

Consument heeft een hypothecaire geldlening bij de bank, waarbij een gedeelte via banksparen wordt afgelost en een gedeelte via de opbrengst van een beleggingsrekening. Consument heeft op enig moment besloten om de geldlening over te sluiten. In verband hiermee dient zij een vergoeding te betalen wegens vervroegde aflossing (boeterente).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Haar klacht ziet op de vraag of de bank bij het bepalen van de aflossingsvrije ruimte rekening dient te houden met de waarde van de beleggingsrekening.

Verweer geldverstrekker (funding)

Het saldo van de bankspaarrekening wordt op het moment van vervroegd aflossen volledig meegenomen bij de berekening van het bedrag dat zonder vergoeding kan worden afgelost en de waarde van de beleggingen niet. De fundingspositie van de Bank ten aanzien van de bankspaarrekening is wezenlijk anders dan bij de beleggingsrekening. Temeer nu deze beleggingsrekening door een andere financiële dienstverlener wordt aangeboden. Het gespaarde bedrag verlaagt de fundingbehoefte van de Bank; de netto-schuld van de klant wordt lager dan het nominale bedrag van de geldlening. De beleggingen zijn afgescheiden van het vermogen van de Bank en hebben daardoor geen invloed op haar fundingbehoefte. Daarom wordt het saldo van de bankspaarrekening op het moment van vervroegde aflossing volledig meegenomen bij de berekening van het bedrag dat zonder vergoeding kan worden afgelost en de waarde van de beleggingen niet.

Oordeel Commissie

De Commissie constateert dat de Bank niet verplicht is de waarde van de elders aangehouden beleggingsrekening mee te rekenen bij het bepalen van het bedrag vergoedingsvrij kan worden afgelost. Er is ook geen rechtsregel die de Bank daartoe verplicht.

Leidraad

De Commissie merkt op dat ook uit de Leidraad volgt dat de waarde van de beleggingsrekening niet hoeft te worden meegenomen bij het bepalen van het aflossingsvrije bedrag.

Op pagina 12 en 13 van de Leidraad is – kortgezegd –   het volgende opgenomen:

Uitgangspunt 4 Contractueel aflossingsschema
“De afgesproken toekomstige aflossingen van de klant worden meegenomen in de berekening van de vergoeding. Hierbij wordt uitgegaan van het contractuele aflossingsschema op het moment van vervroegd aflossen.” “Op basis van de hypotheekvorm (annuïteiten of lineair) heeft de klant een afspraak met de aanbieder gemaakt om aflossingen te doen gedurende de looptijd volgens een contractueel aflossingsschema. Bij (bank)spaarhypotheken heeft de klant een afspraak met de aanbieder gemaakt om te sparen gedurende de looptijd volgens een contractueel opbouwschema. Dit wordt voor het bepalen van de te betalen vergoeding beschouwd als een fictief aflossingsschema.”
[...]

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Huizenbezitters betalen niet meer dan het financiële nadeel bij rentemiddeling

Per 1 juli 2019 mogen hypotheekaanbieders bij rentemiddeling, net als bij vervroegde aflossing, niet meer in rekening brengen dan het financiële nadeel dat ze door rentemiddeling hebben.

AFM leidraad: berekening vergoeding vervroegd aflossen hypotheek

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert uitgangspunten voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek. Huizenbezitters krijgen hierdoor duidelijkheid over hoe de vergoeding - voorheen boeterente genoemd - tot stand kan komen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 jul 2019

Laatst gewijzigd

25 jul 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.