Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
29 jul 2019 Nieuws

Kruisje ontbreekt bij fiscaal geruisloze voortzetting

In 2012 heeft Consument Adviseur opdracht gegeven zijn spaarhypotheek met gekoppelde levensverzekering om te zetten naar een SpaarXtra hypotheek. Onderdeel van de opdracht was dat de verzekering moest blijven kwalificeren als Kapitaalverzekering Eigen Woning (hierna: KEW), zodat deze in box 1 zou vallen. Adviseur heeft een offerte opgevraagd en het aanvraagformulier levensverzekering namens Consument ingevuld. Adviseur heeft bij de vraag: ‘Is deze verzekering een kapitaal-verzekering eigen woning’ geen antwoord ingevuld.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Dit aanvraagformulier is op 20 maart 2013 ondertekend door Consument en door de Adviseur en vervolgens samen met de offerte aan verzekeraar gestuurd.

Ontdekken fout

In 2017 heeft Consument wederom zijn hypotheek willen wijzigen. Bij die wijziging merkte Consument dat de verzekering niet meer kwalificeerde als KEW en daarom moest worden belast in box 3. Consument heeft  Adviseur aansprakelijk gesteld voor de als gevolg daarvan geleden schade, bestaande uit te veel betaalde en nog te betalen belastingen.

Afwijzing door adviseur

Adviseur heeft de aansprakelijkstelling van de hand gewezen en gesteld dat Gevolmachtigde een fout heeft gemaakt bij de uitvoering van de opdracht. Daarnaast heeft Adviseur aangevoerd dat Consument zelf het aanvraagformulier heeft getekend en de polis en jaaroverzichten ontvangt en aldus zelf had kunnen en moeten opmerken dat geen sprake meer was van een KEW.

Oordeel Commissie

"Ook de omstandigheid dat Consument zelf (eerder) had kunnen ontdekken dat de verzekering niet meer werd aangemerkt als KEW maakt niet dat Adviseur geen verwijt zou kunnen worden gemaakt."

Vaststelling fiscaal (toekomstig) nadeel

De Commissie stelt voorop dat de door Consument geleden schade moet worden vastgesteld door een vergelijking te maken tussen de vermogenssituatie waarin Consument zich thans bevindt en de situatie waarin hij zich zou hebben bevonden indien de fout van Adviseur achterwege zou zijn gebleven. Daarbij is in dit geval van belang dat de door Consument gestelde schade zich grotendeels nog niet heeft gemanifesteerd, maar dat het gaat om in de komende 21 jaar nog te lijden fiscaal nadeel. Dit brengt mee dat de vaststelling van de vermogenspositie waarin Consument zich zonder de fout van Adviseur zou hebben bevonden noodzakelijkerwijs gebaseerd zal moeten zijn op onzekere, want toekomstige, omstandigheden.

Daarbij is te denken aan toekomstige wijzigingen van het belastingstelsel - met name ter zake de belastingheffing in box 3 - de hoogte van het bij de berekeningen door Consument gehanteerde rendementspercentage en de verschuldigde hypotheekrente, maar ook veranderingen in de inkomens- en woonsituatie van Consument en daarmee de uiteindelijke looptijd van de verzekering, die ook nog afhankelijk is van de vraag of Consument al dan niet tussentijds komt te overlijden. Bij dat alles moet er verder nog rekening mee worden gehouden dat het hier gaat om toekomstige schade, zodat een eventueel vast te stellen bedrag nog contant zal moeten worden gemaakt.

Schadevergoeding

De Commissie overweegt dat de omvang van de door Consument geleden schade, gelet op al deze onzekere toekomstige omstandigheden, thans niet met zekerheid kan worden vastgesteld en dat de schade daarom moet worden geschat (zie artikel 6:97 BW). Uitgaande van het door Consument begrote bedrag, waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met het feit dat het toekomstige schade betreft met alle daaraan verbonden onzekerheden, en anderzijds de omstandigheid dat Adviseur de omvang van de door Consument gestelde schade niet heeft betwist, stelt de Commissie de door Adviseur te betalen schadevergoeding bij wijze van schatting naar billijkheid vast op € 45.000,- inclusief de kosten voor het inschakelen van een deskundige door Consument.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kifid: foutje fiscaal geruisloze voortzetting

Door een fout van de Bank is gerekend met een te lange resterende looptijd van de spaarhypotheek waardoor de maandelijkse inleg voor de doorgeschoven spaarhypotheek te laag is vastgesteld.

Foutieve einddatum polisblad

Een verzekeraar heeft een onjuiste einddatum (2022 in plaats van 2002) op een polis geplaatst, na premievrijmaking. Verzekerde overlijdt en de nabestaande claimt een overlijdensuikering. Kifid stelt dat zowel de consument als haar echtgenoot (overledene) na ontvangst van dit document redelijkerwijs kenbaar had moeten zijn dat Verzekeraar een foutieve einddatum had vermeld.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 jul 2019

Laatst gewijzigd

29 jul 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.