Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
14 feb 2020 Nieuws

Rechten ontlenen aan foutieve opgave aflosnota?

Relatie wenst zijn hypotheek om te zetten vanwege ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner. Daarbij wordt de afkoopwaarde van een levensverzekering gebruikt om de hypotheek te verlagen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aan de hand van een gespreksverslag van de bankmedewerker is een indicatie van de vergoedingsrente (€6.153,67) genoemd. In vervolg op het gesprek van 6 april 2017 heeft de Bank een e-mail gezonden. Deze is verzonden naar een verkeerd e-mailadres en heeft Consument destijds niet bereikt. In de e-mail stond: "....  De boete, berekend per 1 mei 2017, bedraagt dan bij benadering € 6.155,00. Dit bedrag is informatief. (...)”

Brief

Op 7 juli 2017 heeft de Bank aan Consument een brief over de kosten van aflossing gezonden:
"...
Extra kosten oversluitenHet oversluiten naar een andere geldverstrekker brengt extra kosten met zich. U kunt denken aan de kosten van het vervroegd aflossen van uw hypotheek
..."

Bijlage bij de brief was een aflossingsnota. Daarin stond:
“(…) Stand van zaken van uw lening (…) per 01-08-2017
Saldo hypothecaire lening leningdeel 01 € 0,00
leningdeel 02 € 73.850,89
Kosten van algehele aflossing (aflossingskosten) € 0,00 (*)
Totaalbedrag verschuldigd bij algehele aflossing € 73.850,89
(…)
(*) Dit bedrag is gebaseerd op de huidige rentestand. Omdat de rente aan wijzigingen onderhevig is, kan het bedrag hoger of lager uitvallen. (…)”

Brief

Bij brief van 3 augustus 2017 heeft de Bank aan Consument geschreven:
"...
Aflossingsvergoeding € 7.344,71
..."

Beoordeling

Kern van dit geschil is de vraag of Consument gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat bij algehele aflossing geen boeterente verschuldigd zou zijn, zoals vermeld in de aflossings-nota van 7 juli 2017.

Naar het oordeel van de Commissie is niet gebleken dat Consument gerechtvaardigd daarop mocht vertrouwen. Dit vloeit voort uit het volgende:

  • De Commissie constateert dat in deze notities én in de e-mail van 6 april 2017 is vermeld dat, als de afkoopwaarde van de verzekering zou worden aangewend voor aflossing van de hypothecaire lening, een hoofdsom van € 56.286,00 zou resteren en dat in dat geval boeterente moest worden betaald (aangeduid als ‘boete’ met een bedrag van ongeveer € 6.155,00). De Commissie acht daarom voldoende aannemelijk dat op 6 april 2017 is besproken dat, als de hypothecaire lening vervroegd werd afgelost, mogelijk een bedrag aan boeterente verschuldigd zou worden. Aan dit oordeel doet niet af dat, afgaande op de stukken, de e-mail van 6 april 2017 Consument destijds niet heeft bereikt.
  • Consument werd, in elk geval tijdens een deel van het traject, bijgestaan door de hypotheekadviseur en een deel van de correspondentie is (ook) aan de hypotheekadviseur gezonden.
  • In een eerdere uitspraak (met nummer 2017-294) over een verkeerd bedrag in een nota heeft de Commissie overwogen dat het relevant is of de consument, gelet op de tekst van de aflossingsnota, reden had voor twijfel aan de juistheid daarvan. In deze zaak is dit een relevant gezichtspunt: in de brief van 7 juli 2017 staat immers ‘bij deze brief geven wij (...) een toelichting over de extra kosten’ en onder het kopje ‘extra kosten oversluiten’ wordt gewezen op de ‘kosten van het vervroegd aflossen van uw hypotheek’.

Beslissing

De Commissie wijst de vordering van Consument af.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Ook rekening houden met beleggingssaldo bij aflosnota?

Consument heeft een hypothecaire geldlening bij de bank, waarbij een gedeelte via banksparen wordt afgelost en een gedeelte via de opbrengst van een beleggingsrekening. Consument heeft op enig moment besloten om de geldlening over te sluiten. In verband hiermee dient zij een vergoeding te betalen wegens vervroegde aflossing (boeterente).

Geen specifieke informatieplicht bij indicatieve aflosnota

Een indicatieve aflosnota van circa €25.000 stijgt na circa 3 maanden naar €36.800. Consument beklaagt zich erover dat de vergoeding voor vervroegde aflossing in een dergelijke tijdsbestek dusdanig kan stijgen.

Herfinanciering, vraag pro forma aflosnota op

Bij een herfinanciering bleek pas in een laat stadium dat er sprake was van een boeterente. Consument claimt deze schade bij de adviseur. De oude geldverstrekker bracht een boeterente bij vrijwillige verkoop in rekening.

Wijs consument op alle risico's bij oversluiting

Een consument heeft advies ingewonnen bij de Bank voor het oversluiten van haar hypothecaire geldlening. Die lening liep bij haar ex-partner, met wie zij in vechtscheiding lag. De Bank wist van deze situatie, maar heeft Consument niet medegedeeld dat zij de medewerking van haar ex-partner nodig zou hebben in het oversluitingstraject.

Rekenfout pro forma aflosnota in voordeel klant

Een Consument vraagt bij de Bank een berekening van de boeterente op, die de Bank vervolgens geeft. In de berekening maakt de Bank echter een fout waardoor de indicatieve boeterente lager uitvalt dan daadwerkelijk het geval is. Hoewel aan een indicatieve berekening van de boeterente geen rechten ontleend kunnen worden, houdt het indicatieve karakter echter enkel verband met de rentestand.

Kifid: Onvolledige inventarisatie wordt adviseur aangerekend

Een adviseur heeft niet dan wel onvoldoende de bestaande hypothecaire contractuele relatie onderzocht. De adviseur heeft daardoor niet vastgesteld dat ook in het geval van algehele vrijwillige aflossing wegens verkoop van de verbonden woning mogelijk boeterente verschuldigd zou zijn, stelt Kifid.

Kifid: consument eigen verantwoording verschil aflosnota door boeterente

In een Kifid uitspraak wordt een consument in het ongelijk gesteld. Consument heeft zich erover beklaagd dat de geldverstrekker hem niet heeft gewaarschuwd dat, indien hij zijn lening niet voor een bepaalde datum zou aflossen, als vergelijkingsrente niet het 12-jaarstarief maar het 10-jaarstarief zou worden gehanteerd, waardoor de boete hoger zou uitvallen.

Kifid: Foutieve opgave aflosnota mag gecorrigeerd worden

Een bank heeft een fout gemaakt in de berekening van de boeterente als gevolg van een storing. Met de opgave is informatie verstrekt. De opgave had niet de strekking van een aanbod namens de bank. Op grond van de algemene voorwaarden was de bank bevoegd de fout te herstellen. Desbetreffende beding niet onredelijk bezwarend. Ook los van die bevoegdheid kan de bank in de gegeven omstandigheden niet de vrijheid worden ontzegd om de verstrekte informatie recht te zetten, toen die onjuist bleek. Daarbij is van belang dat Belanghebbenden konden vermoeden dat sprake was van een fout en zij dus niet zonder meer erop mochten vertrouwen dat de verstrekte informatie juist was.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

31 jul 2019

Laatst gewijzigd

14 feb 2020

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.