Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2 aug 2019 Nieuws

Benaderen klanten rond vertrek bij bank

De bankmedewerker was beleggingsspecialist en zou boventallig worden verklaard. Hij stuurt aan vijf klanten een bericht over zijn vertrek. In deze berichten verzoekt hij de ontvangers om discreet met deze informatie om te gaan, omdat zijn vertrek bij de bank uitsluitend in beperkte kring bekend is.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De bankmedewerker deelt verder zijn privé-nummer met de vraag of hij de klant op een later moment op de hoogte mag houden van zijn toekomstige werkzaamheden, mogelijk bij een eigen adviesbureau. Op een later moment stuurt hij soortgelijke berichten aan twee andere klanten.

Civiel

De Algemeen Directeur legt geen klacht voor aan de Tuchtcommissie. De melding heeft in de kern betrekking op de vraag of het de bankmedewerker was toegelaten om klanten te benaderen ten behoeve van werkzaamheden na zijn dienstverband bij de bank. Dit betreft een civielrechtelijke kwestie, waarin de Algemeen Directeur zich niet mengt.

Bankierseed

Voor zover de melding inhoudt dat klanten zijn benaderd voor privédoeleinden, oordeelt de Algemeen Directeur dat de verzending van de berichten geen voldoende ernstige schending van de bankierseed oplevert.

De Algemeen Directeur merkt ten overvloede op dat in het tuchtrechtelijk onderzoek niet is komen vast te staan dat sprake was van een relatiebeding en dat ook overigens niet is gebleken dat een beletsel bestond voor klanten om hun beleggingsportefeuille bij een ander (al dan niet door u op te richten) financieel advieskantoor onder te brengen.

Verzachtende omstandigheden

De Algemeen Directeur neemt bij zijn oordeel in aanmerking dat de bankmedewerker slechts enkele klanten uit diens portefeuille heeft benaderd. Daarnaast volgt uit het onderzoek dat op het moment dat de bankmedewerker de berichten verzond (nog) niet door de bank was medegedeeld dat het vertrek van de bankmedewerker bij de bank niet extern bekend mocht worden gemaakt.

Voorts volgt uit diens verklaringen dat de bankmedewerker de klanten in een vlaag van emotie heeft benaderd, waarbij de bankmedewerker van oordeel was dat ? mede gelet op diens vertrouwensband met deze personen ? deze klanten het op prijs zouden stellen om van de ontwikkelingen met betrekking tot het dienstverband van de bankmedewerker  op de hoogte te worden gehouden. Op 9 mei 2019 heeft de bankmedewerker herhaaldelijk verklaard dat deze (achteraf) inziet dat de bankmedewerker de berichten niet had moeten verzenden.


Bron: Tuchtrecht Banken

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 aug 2019

Laatst gewijzigd

2 aug 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.