Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
22 aug 2019 Nieuws

Ongunstige bijtelling personeelslening

De Centrale Raad van Beroep heeft een uitspraak gedaan over een hypothecaire personeelslening. Met ingang van 1 januari 2016 is artikel 13, derde lid, aanhef en onder c, van de Wet op de loonbelasting 1964 in werking getreden. Gevolg is dat nihilwaardering rentevoordeel van personeelsleningen eigen woning komen te vervallen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Dit geldt ook voor de kosten die aan deze leningen zijn verbonden. Het college is verplicht om vanaf 1 januari 2016 het rentevoordeel inclusief de kosten tot het loon van de werknemer te rekenen. Het rentevoordeel wordt berekend door het verschil te nemen tussen het afgesproken rentepercentage en de waarde in het economische verkeer van de rente (marktrente) op het moment dat de lening wordt afgesloten of het moment waarop de rentevastperiode ingaat.

Op 17 november 2016 heeft het college betrokkene door middel van twee brieven kenbaar gemaakt dat hij rentevoordeel geniet en dat de vervallen regeling (nihilwaardering) in de fiscale regelgeving ook gevolgen heeft voor betrokkene.

Rentevoordeel

Daarnaast heeft het college uiteengezet hoe het college de marktrente en het rentevoordeel heeft bepaald. Voor het vaststellen van de marktrente heeft het college het gemiddelde rentepercentage van drie commerciële financiële instellingen genomen die zij hanteerden voor een aflossingsvrije hypotheeklening met een looptijd van dertig jaar in de periode januari 2015 tot en met april 2015.

Resterende looptijd

Bij brief van 21 november 2016 heeft betrokkene bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop het college de marktrente heeft vastgesteld. Betrokkene heeft betoogd dat de marktrente voor zijn lening gebaseerd moet zijn op de resterende looptijd van zijn lening, deze was in 2015 nog acht jaar. Ook heeft hij aangevoerd dat hij de mogelijkheid moet krijgen om de hypotheek om te zetten naar een annuïtaire hypotheekvorm om zo in aanmerking te komen voor een lager rentepercentage.

Belastingdienst

Bij brief van 7 maart 2017 heeft de inspecteur van de Belastingdienst (inspecteur) zijn goedkeuring gegeven (..) aan de wijze waarop het college de marktrente heeft vastgesteld. Daaraan ligt ten grondslag dat de wetgever niet heeft voorgeschreven op welke wijze de marktrente moet worden bepaald. Eveneens heeft de Belastingdienst geen nadere (beleids-) invulling hieraan gegeven. De inhoudingsplichtige is dan ook, binnen de algemene wettelijke kaders en uitgangspunten, vrij in de wijze waarop hij de marktrente vaststelt.

Rechtstreeks bezwaar maken bij de belastinginspecteur

De Raad overweegt uitdrukkelijk dat betrokkene tegen de inhouding door het college bezwaar kan maken bij de belastinginspecteur. De inhoudelijke kwestie kan aldus ten volle door de belastinginspecteur en zo nodig door de belastingrechter worden beoordeeld.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wijzigingen in de werkkostenregeling per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 verandert de werkkostenregeling op de volgende 2 punten: - Gebruikelijkheidstoets aangescherpt - Rentevoordeel personeelsleningen voor eigen woning belast

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.