Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
13 okt 2021 Nieuws

Beleid Belastingdienst voor leningen eigen woning

Vanwege een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft de Belastingdienst stukken beschikbaar gesteld. De publicatie ziet op een verzoek om alle documenten, notities, memo's, intern cursusmateriaal en beleidsstukken over de beoordeling of een bepaalde lening fiscaal als eigen woning lening moet worden aangemerkt en aanverwante onderwerpen beschikbaar te stellen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Direct opeisbaar

"Aanvulling: bij een lening tussen natuurlijke personen (ouders -kinderen, dus) die direct opeisbaar is en waarop een rente wordt berekend die lager is dan 6%, wordt geacht een vruchtgebruik te zijn geschonken."

Doorlenen (ouder/kind)

"Een ouder kan zelf een lening afsluiten bij een bank en het bedrag onder dezelfde voorwaarden uitlenen aan een eigen kind. Dit heeft voor box 3 geen gevolgen. Als de ouders zelf hypothecaire zekerheid verstrekken aan de bank, terwijl zij die zekerheid niet vragen van hun kind, dan kan in bepaalde gevallen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval, een afwijkend rentepercentage worden gebruikt. Wel van belang is dat het niet vragen van hypothecaire zekerheid van de ouder aan het kind niet een gevolg is van de familierelatie. In dat geval zou onder omstandigheden sprake kunnen zijn van een schenking als afwijkende rentepercentages worden gehanteerd. Van belang is dus te beseffen dat in zijn algemeenheid niet gezegd kan worden dat het hanteren van verschillende rentepercentages zonder meer mogelijk is.""

Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door, of vanwege een bestuursorgaan.
Een aantal passages in document 6 geeft inzicht in het controlesysteem van de Belastingdienst. Document 7 geeft inzicht in het controlesysteem en de kans om gecontroleerd te worden door de Belastingdienst. Als dergelijke inzichten worden gegeven dan gaat dat ten koste van de effectiviteit van de controle van de Belastingdienst. Het openbaar maken van deze passages en dit document weegt naar mijn mening niet op tegen het belang van inspectie, controle of toezicht door of vanwege bestuursorganen. De passages waarop deze weigeringsgrond van toepassing is, heb ik gemarkeerd met “art. 10, 2d”, Dit is eveneens aangegeven in de inventarislijst.

 

Bron: Rijksoverheid

Omvang

Hoewel het document 32 pagina's bevat, wordt inhoudelijk nagenoeg niets gemeld rondom familiehypotheken.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Familiebank, welk hypotheekrentepercentage rekenen?

De familiebank kan gezien de huidige stand van de spaarrentes een goed alternatief vormen. Maar welk rentepercentage mag men dan rekenen? Vaak wordt een 'opslag' van 25% als richtlijn gegeven. In een handreiking familieleningen geeft de Belastingdienst een richtlijn. En heel handig, er is ook een 'toetsschema'.

Rechtspraak: 8 procent hypotheekrente bij familelening niet onzakelijk

In een uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden is een rentevergoeding van 8% voor een lening tussen vader / zoon als zakelijke rente aangemerkt. In de uitspraak geeft de rechter aan dat de keus van de wetgever voor een fictief rendement van 4% in box 3 mogelijk leidt tot 'fiscaal optimaliseren'.

Familiehypotheek als oudedagsvoorziening

Gezien de lage rentestanden is sparen voor de oudedag geen 'vetpot'. Door gebruik te maken van onderstaand rekenmodel kan gedurende de opbouwfase het kind gebruik maken van een maandelijkse aanvulling. Zie ook het eerdere rekenmodel 'Rekenmodel 40 jaar'.

Familieleningen

Het kan voor particulieren aantrekkelijk zijn om aan elkaar eigenwoningleningen te verstrekken. Voor de geldgever (bijvoorbeeld de ouders) valt de vordering in box 3, terwijl voor de geldnemer renteaftrek in box 1 van toepassing is. Bij een rente van 4% betaalt de geldgever maximaal 1,2% vermogensrendementsheffing (aanname, daar dit per belastingplichtige fluctueert sinds BP2017), (vordering = box 3) en heeft de geldnemer een belastingvoordeel van 1,634% (bij 40,85% IB tarief 2018) 1,98% (bij 49,5% IB tarief 2018 (vanwege afbouw 52%).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

19 aug 2019

Laatst gewijzigd

13 okt 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.