Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
4 sep 2019 Nieuws

Wetsvoorstel wijziging Wet op kindgebonden budget (indexering)

Dit voorstel tot wijziging ziet op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens voor paren.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In genoemd wetsvoorstel is geregeld dat per 2020 eenmalig het kindgebonden budget niet wordt geïndexeerd. Met het voorliggende voorstel wordt de niet-indexering ongedaan gemaakt.

Als gevolg van een omissie in de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen heeft een groep ouders geen kindgebonden budget ontvangen terwijl zij daar wel rechtop hadden. In verband hiermee zullen de werkprocessen (voor de toekomst) worden aangepast. Gevolg hiervan is dat structureel meer ouders kindgebonden budget zullen ontvangen en de uitgaven daarmee hoger uitkomen dan eerder geraamd. Teneinde de budgettaire gevolgen van dekking te voorzien, heeft het kabinet eerder besloten om eenmalig in 2020 geen indexering van het kindgebonden budget toe te passen.

Koopkrachtbeeld

Het niet-indexeren van het kindgebonden budget, in combinatie met de recente macroeconomische verwachting, leidt echter tot een nieuw en negatief koopkrachtbeeld voor een aantal huishoudgroepen. De regering acht dit met het oog op de koopkracht van deze mensen ongewenst. Daarom wordt voorgesteld deze eenmalige niet-indexering ongedaan te maken. De uitgaven aan kindgebonden budget komen hierdoor structureel circa € 60 miljoen hoger uit. De extra uitgaven worden opgevangen binnen de Rijksbegroting.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 sep 2019

Laatst gewijzigd

4 sep 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.