Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
10 sep 2019 Nieuws

PL opnemen in hypothecaire geldlening?

Na eerder een hypothecaire geldlening te zijn aangegaan heeft Consument om een verhoging van deze geldlening gevraagd. Deze werd door de geldverstrekker afgewezen, maar verstrekte wel een PL omdat hiervoor andere acceptatiecriteria gelden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Consument verzoekt om omzetting van de persoonlijke lening naar een verhoging binnen de hypothecaire geldlening, omdat daarmee zijn totale lasten lager zullen zijn.

De Commissie stelt voorop dat de Bank bij het verstrekken van een lening verplicht is te waken tegen overkreditering (artikel 4:34 Wet op het financieel toezicht). Daarnaast is de Bank op grond van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen gebonden aan de Tijdelijke Regeling. In artikel 3 van de Tijdelijke Regeling is bepaald dat de financieringslast niet hoger mag zijn dan de toegestane financieringslast. Hiervan kan, zoals in artikel 4 is bepaald, worden afgeweken. Met de nadruk op kan, want dit is geen verplichting van de Bank. De Bank heeft immers een bepaalde mate van beleidsvrijheid, maar dient wel de relevante wet- en regelgeving in acht te nemen en de acceptatiecriteria correct toe te passen.

Geen verplichting

De Bank kan niet worden verplicht een verhoging van de hypothecaire geldlening aan Consument te verstrekken. De Bank heeft Consument een alternatief geboden in de vorm van een persoonlijke lening, omdat Consument wel aan de daarvoor geldende acceptatiecriteria voldeed. Dat de totale maandlast hoger is, houdt niet in dat de aanvraag voor een verhoging ten onrechte is afgewezen.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Bank mag aflossingsvrij doorlopend krediet eenzijdig beëindigen

Twee consumenten hebben zich bij Kifid beklaagd over het feit dat een kredietverstrekker hun doorlopend krediet niet aflossingsvrij wil voortzetten. Aan nieuwe klanten biedt de bank het product niet meer aan. Voor bestaande klanten wil de bank het product zodanig aanpassen dat klanten naast rente ook iedere maand een deel van het krediet terugbetalen.

Opnieuw eenzijdige aanpassing krediet geoorloofd

Consument heeft in 2004 een zogenoemd Variabel Doorlopend Krediet afgesloten bij de Bank. Dit is een doorlopend krediet met een verschuldigd maandbedrag van 1,5% van het opgenomen krediet. De Bank heeft eenzijdig de kredietovereenkomst gewijzigd.

VFN Gedragscode per 1 mei 2019

De VFN gedragscode is per 1 mei 2019 gewijzigd. In de gedragscode wordt o.a. de actualisatieverplichtingen en blokkade verplichtingen voor doorlopende kredieten omschreven.

Moet geldverstrekker giften en schenkingen als bestendig inkomen aanmerken?

Consument heeft de geldverstrekker verzocht om haar partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan. De geldverstrekker heeft dit verzoek geweigerd omdat zij vindt dat het gedeelte van het inkomen van Consument bestaande uit giften en schenkingen niet als bestendig inkomen kan worden aangemerkt.

Mag geldverstrekker aanvullende voorwaarden stellen?

Bij het verlenen van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid hanteert de Bank als voorwaarde dat het aflossingsvrije gedeelte van de hypothecaire geldlening niet meer dan 50% bedraagt. Vanwege deze voorwaarde diende de hypothecaire geldlening van Consument gedeeltelijk te worden omgezet.

Geldverstrekker hoeft verhuur niet te gedogen

Consument voldoet niet meer aan de door de bank gestelde voorwaarden rond tijdelijke verhuur van het met het recht van hypotheek belaste verbonden onderpand. De huiseigenaar vordert via Kifid toestemming voor verhuur.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.