Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
16 sep 2019 Nieuws

De meerwaarde van de eigen woning

De rijksoverheid dreigt de strijd tegen de woningnood te verliezen. Om niet te belanden in een achterhoedegevecht is het cruciaal om snel een trits van maatregelen in te voeren. Peter Boelhouwer en Karel Schiffer concluderen dit in het essay ‘De meerwaarde van de eigen woning: geef starters een kans’ dat zij in opdracht van NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers hebben geschreven.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In het essay stelt het tweetal vast dat de balans tussen de maatschappelijke voordelen en de meerwaarde van een eigen huis naar vooral de financiële risico’s is doorgeslagen.  Dit terwijl wetenschappelijk onderzoek de vele positieve effecten van eigen woningbezit toont. Zo zorgt een eigen huis bijvoorbeeld voor vermogensopbouw. “Een afgeloste koopwoning levert voor ouderen immers veel meer keuzevrijheid en mogelijkheden op om een toekomstige zorgvraag te accommoderen en om de dagelijkse woonuitgaven te beperken waardoor men minder afhankelijk wordt van de pensioeninkomsten.”

Tegelijkertijd zien Boelhouwer en Schiffer dat een steeds groter wordende groep buitenspel is komen te staan. Koopwoningen zijn, zeker voor mensen met lagere maar steeds vaker ook middeninkomens, onbetaalbaar geworden. Zo is de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning in drie jaar tijd met 95.000 euro gestegen naar 380.000 euro. De uitsluiting van een generatie (koop) starters leidt tot steeds schrijnendere situaties, zoals een sterke toename van het aantal daklozen. Ook lukt het maar niet om de bouwproductie te versnellen, in augustus daalde deze naar crisis niveau. “Het is duidelijk gebleken dat de ingezette decentralisatie, waarbij gemeenten en marktpartijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de woningbouwproductie niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.”

In het essay schetsen Boelhouwer en Schiffer een aantal oplossingsrichtingen waarbij maatregelen die de woningproductie stimuleren de hoogste prioriteit krijgen.  Een aantal suggesties zijn:

  • Verbeter de positie van starters door een lagere overdrachtsbelasting en NHG-premie, individualisering van de NIBUD inkomenscriteria, en de bouw van meer kleinere starterswoningen in hogere dichtheden.
  • Zet prijsopdrijvende regelingen—zoals belastingvrije giften—om in instrumenten die de nieuwbouw stimuleren—zoals lagere grondprijzen voor betaalbare woningen.
  • Voer maatregelen in die zorgen dat nieuwbouw ook daadwerkelijk bij de doelgroep terecht komt zoals bewoningsplicht en anti-speculatiebeding.
  • Herintroduceer bouwspaarregelingen. Deze regelingen zijn in het buitenland succesvol en kunnen nu ook in Nederland slagen vanwege de lagere ‘Loan-To-Values’.

 

Bron: NVB

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 sep 2019

Laatst gewijzigd

16 sep 2019

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.