Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
19 sep 2019 Nieuws

Opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen

Bij het overlijden van een ODV-gerechtigde voordat de ODV-termijnen zijn ingegaan gaat het recht op de ODV-termijnen over op de erfgenamen (natuurlijke personen). De ODV-termijnen moeten in dat geval binnen twaalf maanden na het overlijden ingaan. Als de ODV-gerechtigde overlijdt terwijl de ODV-termijnen al zijn ingegaan, gaat het recht op de resterende ODV-termijnen direct bij het overlijden over op de erfgenamen (natuurlijke personen). Het zal niet altijd direct duidelijk zijn wie de erfgenamen van de ODV-gerechtigde zijn.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vraag
Een dga heeft een in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak omgezet in een ODV. De tot de ODV-termijnen gerechtigde dga overlijdt. Het is op dat moment nog niet mogelijk vast te stellen welke personen als erfgenaam recht krijgen op de toekomstige ODV-termijnen (bijvoorbeeld omdat de in het testament genoemde erfgenamen gedeeltelijk niet traceerbaar zijn of omdat nog niet duidelijk is welke erfgenamen de erfenis zullen aanvaarden).

Is het mogelijk om de wettelijke ingang van de uitkeringen van de ODV-termijnen aan de erfgenamen op te schorten tot het moment dat de erfgenamen bekend zijn?

Maakt het voor het opschorten van de ingang van de uitkeringen aan de erfgenamen uit of de ODV-termijnen al waren ingegaan ten tijde van het overlijden van de ODV-gerechtigde?

Antwoord
Bij overlijden van een ODV-gerechtigde kan de ingang van de uitkeringen van de ODV-termijnen worden opgeschort tot het moment dat de erfgenamen die recht krijgen op de toekomstige ODV-termijnen bekend zijn. Direct daarna dienen de uitkeringen van de ODV-termijnen (weer) aan te vangen en moeten de opgeschorte uitkeringen in één keer worden uitgekeerd aan de rechthebbende erfgenamen.

In de situatie dat de ODV-termijnen nog niet zijn ingegaan op het moment dat de ODV-gerechtigde (gewezen) werknemer overlijdt, is pas sprake van het opschorten van de uitkeringen na het verstrijken van de twaalf-maandsperiode na het overlijden (zie artikel 38p, tweede lid, onderdeel b, Wet LB). In dat geval ziet de eenmalige uitkering van de opgeschorte uitkeringen dus op de na het verstrijken van de twaalf-maandsperiode nog niet uitgekeerde ODV-termijnen.

Overlijdt de genieter van de ODV-termijnen terwijl de ODV-termijnen al zijn ingegaan, dan ziet de eenmalige uitkering van de opgeschorte uitkeringen op de nog niet uitgekeerde ODV-termijnen na het overlijden.

 

Als een ODV-gerechtigde overlijdt terwijl de ODV-termijnen al zijn ingegaan, gaat het recht op de resterende ODV-termijnen over op de erfgenamen (natuurlijke personen) van de ODV-gerechtigde. Dit V&A gaat in op de vraag of de laatsteODV-termijn voorafgaand aan het overlijden naar evenredigheid moet worden toegedeeld aan de overleden ODV-gerechtigde en zijn erfgenamen.

Vraag
Een dga heeft zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak omgezet in een ODV. De ODV-gerechtigde dga overlijdt. De ODV-termijnen zijn op het moment van overlijden al ingegaan. Het recht op de resterende ODV-termijnen gaat over op de erfgenamen (natuurlijke personen) van de overleden dga.
Moet de ODV-termijn van de periode waarin de dga overlijdt naar evenredigheid worden toegedeeld aan de dga en zijn erfgenamen?

Antwoord
Bij overlijden van een ODV-gerechtigde terwijl de ODV-termijnen al zijn ingegaan, gaat uitsluitend het recht op de nog niet uitgekeerde ODV-termijnen over op erfgenamen (artikel 38p, tweede lid, onderdeel b, Wet LB). De erfgenamen krijgen geen recht op (een evenredig deel van) de ODV-termijnen die voor het overlijden al zijn uitgekeerd aan de overleden ODV-gerechtigde.

Voorbeeld 1
De ODV-termijnen worden elke laatste dag van de maand achteraf uitgekeerd. De ODV-termijn voor de maand juli zal op 31 juli uitgekeerd worden. De ODV-gerechtigde overlijdt op 15 juli. De ODV-termijn voor de maand juli is op het moment van overlijden dus nog niet uitgekeerd aan de overleden ODV-gerechtigde. In dat geval gaat het recht op de met ingang van juli uit te keren ODV-termijnen over op de erfgenamen.

Voorbeeld 2
De ODV-termijnen worden elke eerste dag van de maand vooraf uitgekeerd. De ODV-termijn voor de maand juli is op 1 juli uitgekeerd. De ODV-gerechtigde overlijdt op 15 juli. In dat geval gaat alleen het recht op de met ingang van augustus uit keren ODV-termijnen over op de erfgenamen. De ODV-termijn voor de maand juli is uitgekeerd aan de overleden ODV-gerechtigde en wordt bij hem tot het loon uit vroegere dienstbetrekking gerekend.

 

Bron: Belastingdienst

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

19 sep 2019

Laatst gewijzigd

19 sep 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.