Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
26 sep 2019 Nieuws

Is weiland aanhorigheid?

Belanghebbende is eigenaar en gebruiker van een onroerende zaak (rijksmonument) waartoe een woonboerderij en een weiland behoren en waarvan een gedeelte wordt geëxploiteerd als bed & breakfast (B&B).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Hoewel de uitspraak ziet op het vaststellen van de WOZ-waarde en OZB, kan argumentatie mogelijk ook gebruikt worden bij het vaststellen van de box 1 schuld.

Rechtbank

De rechtbank overweegt dat het weiland een braakliggend terrein betreft dat geen functie vervult voor de woning of de B&B. Het weiland wordt van de andere twee percelen gescheiden door een weg en heeft een eigen afrastering en toegangshek. De rechtbank is van oordeel dat het weiland naar de omstandigheden beoordeeld niet hoort bij de overige percelen van het object. Het weiland is als zelfstandig onderdeel te gebruiken en kan niet met de andere twee percelen als een samenstel als bedoeld in artikel 16, onder d, van de Wet WOZ worden aangemerkt.

Gerechtshof

Anders dan de Rechtbank is het Hof van oordeel dat sprake is van één object, aangezien het weiland is aangekocht om de vrije ligging en het uitzicht vanuit de woonboerderij te waarborgen en derhalve dienstbaar is aan de woonboerderij en/of B&B.

Aan dit oordeel doet niet af dat het weiland een eigen afrastering en toegangshek heeft en door een weg is afgescheiden van de andere twee percelen. De scheiding en afrastering staan immers niet in de weg aan voormelde functie die het weiland vervult ten behoeve van de woning en/of B&B.

 

Bron: Rechspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Dubbele woning en hypotheekrenteaftrek

Kunnen twee naast elkaar gelegen appartementen worden aangemerkt als één eigen woning als bedoeld in artikel 3.111, lid 1, Wet IB 2001? Het Gerechtshof Amsterdam heeft een oordeel gegeven.

Aanhorigheid en aftrekbaarheid

Als een stuk grond of een bijgebouw naar maatschappelijke opvatting bij de eigen woning behoort, kan men hiervoor in aanmerking komen voor renteaftrek. Fiscaaltechnisch heet dat "aanhorigheid".

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

26 sep 2019

Laatst gewijzigd

26 sep 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.