Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
27 sep 2019 Nieuws

Zorg voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij echtscheiding van PL/DK's

Een consument heeft verzocht om verwijdering van een BKR registratie. a echtscheiding zou de ex-man het krediet op zijn naam laten zetten. Dat bleek hij niet te hebben gedaan. Vanaf 2011 ontstaan er achterstanden waar betrokkene niet van op de hoogte is gesteld.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Pas in juli 2015 krijgt betrokkene berichtdat zij EUR 13.000 moest betalen. Betrokkene is het niet eens met de A2-coderingomdat zij jarenlang niets heeft vernomen van de deelnemer. Vanaf 2015 heeft betrokkene haar verantwoordelijkheid genomen en heeft zij een betalingsregeling getroffen. In 2017 is de gehele vordering afbetaald. Betrokkene heeft een nieuwe partner en wil eenhuis kopen omdat de huidige woning te klein is.

Postadres

Betrokkene stelt deze niet te hebben ontvangen maar de vooraankondiging is verstuurd naar het adres waarop betrokkene op dat moment woonachtig was [adres]. Dat zij die brief niet heeft gelezen omdat de ex-echtgenoot deze heeft achtergehouden of anderszins aan haar aandacht heeft onttrokken ligt in haar risicosfeer. Dat zijn omstandigheden waarop de deelnemer geen invloed kan uitoefenen. De achterstandscodering A is technisch juist, wat wil zeggen in overeenstemming met het Algemeen Reglement BKR aangebracht.

Ex-partner

Betrokkene heeft zich verbonden voor een schuld die de ex-man al had met zijn toenmalige partner, welke schuld was aangegaan voor de aanschaf van een auto. Er lag druk op de vrouw omte tekenen voor het overnemen van de schuld omdat de auto zou moeten worden ingeleverd als de financieringsovereenkomst niet door haar zou worden gecontinueerd. Nadat de relatie met de ex-man was geëindigd heeft betrokkene met hem de afspraak gemaakt dat hij zou zorgdragen voor afbetaling van de schuld waartegenover hem ook het exclusief gebruik van de auto toekwam.

Tegemoetkoming

Indien de registratie ongewijzigd in het CKI blijft staan, dan wordt deze pas geschoond per 6 juli 2022 (vijf jaren na de werkelijke einddatum). De Commissie acht dat niet proportioneel inverhouding tot de verwijtbaarheid van de registratie aan de zijde van de betrokkene en alle omstandigheden van het geval. Anderzijds is de Commissie ook van oordeel dat de registratie niet met onmiddellijke ingang moet worden geschrapt. Alle omstandigheden in aanmerking nemend is de Commissie van oordeel dat de registratie per 6 juli 2020 geheel uit het CKI moet worden geschrapt.


Bron: BKR

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

BKR registratie vervroegd verwijderd

Een BKR geregistreerde vorderde via de Rechtbank Midden-Nederland dat haar BKR registratie verwijderd wordt. In beginsel zou de registratie nog tot september 2022 zichtbaar blijven. Doordat zij de mogelijkheid heeft om de woning van haar ex-echtgenoot te kopen voor een aantrekkelijke prijs, heeft ze belang bij de verwijdering van de registratie.

Scheiden? Denk dan ook aan verzendhuis kredieten!

De Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie heeft een uitspraak gedaan over een BKR registratie, waarbij betrokkene een betalingsachterstand registratie kreeg wegens een betalingsachterstand van diens ex-partner.

BKR registratie 5 jaar wettelijke eis?

Rechtbank Amsterdam heeft in een uitspraak aangegeven dat het Algemeen Reglement CKI (AR) geen wet in formele of materiële zin is. Een beroep op regels van het AR (bijvoorbeeld dat een code vijf jaar blijft staan) volstaat dan ook niet. In voorkomend geval zal de kredietinstelling van die regels moeten afwijken.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

27 sep 2019

Laatst gewijzigd

27 sep 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.