Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
27 sep 2019 Nieuws

Check VIA op vergeten kredieten

Een consument heeft in het verleden een studentenkrediet met een limiet van €1.000 afgesloten. Na zijn studie is betrokkene verhuisd en gebruikte de rekening niet meer. Betrokkene heeft verzuimd een adreswijziging door te geven en heeft de correspondentie daardoor niet gezien.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Belastingaangifte

Bij het doen van de belastingaangifte zag betrokkene de debetstand. Hij heeft direct gehandeld en de volledige betaling gedaan met rente (EUR 828,08).

Termijnoverschrijding?

Met betrekking tot de ontvankelijkheid van de klacht oordeelt de Commissie als volgt. Betrokkenen kunnen er belang bij hebben om te klagen over een BKR-registratie, waarvan zij in het maatschappelijk verkeer jarenlang serieuze consequenties kunnen ondervinden. Het voordeel van het kunnen indienen van een klacht bij de Commissie is dat die laagdrempelig is doordat rechtsbijstand niet verplicht is en de kosten ook overigens beperkt zijn. De proportionaliteitstoets, die bij de afwikkeling van een klacht van een betrokkene dient te worden gemaakt, ziet niet alleen op een statische situatie (de situatie zoals die was in het verleden). Hoe zwaar een registratie betrokkenen belemmert in het maatschappelijk functioneren is afhankelijk van ontwikkelingen in het leven en de financiële situatie van betrokkene. Dat bij de proportionaliteitstoets ook recente ontwikkelingen kunnen worden betrokken maakt dat, ook al staat er in het Reglement Geschillencommissie BKR een termijn van twee maanden voor het indienen van een klacht, betrokkene er ook op een later tijdstip belang bij kan hebben een klacht daarover aan de Commissie voor te leggen. Om die reden zal, als in de klacht ook een proportionaliteitsverweer is te lezen, hetgeen bijna altijd het geval is, de termijnoverschrijding niet snel leiden tot het niet in behandeling nemen van de klacht. De Voorzitter oordeelt dat de klacht van betrokkene in dit geval, ondanks de termijnoverschrijding, ontvankelijk is.

Plussen en minnen

Verhuizen zonder een adreswijziging door te geven is als zodanig geen goede eigenschap van een debiteur. Dat betrokkende geen vooraankondiging heeft ontvangen en andere brieven van de deelnemer ligt daarmee in zijn risicosfeer. Nadat betrokkene de debetstand zag staan bij het doen van aangifte inkomstenbelasting heeft hij contact opgenomen met de deelnemer en het volledige bedrag van de schuld vermeerderd met rente ineens voldaan. Betrokkene heeft thans een vaste aanstelling, verkeert in een financieel gezonde situatie en heeft geen ander negatieve registraties.

Uit het stelsel van feiten en omstandigheden leidt de Commissie af dat betrokkene geen wanbetaler is waartegen de branche blijvend moet worden beschermd. Betrokkene is laconiek geweest door geen adreswijziging aan de deelnemer op te geven, maar na het ontdekken van de schuld heeft hij actief gehandeld, contact gelegd met de deelnemer en de volledige vordering voldaan. Daarbij komt dat de registratie – indien geoordeeld zou worden dat deze nog moet worden gehandhaafd – nog tot 2023 in het centrale kredietinformatiesysteem van het BKR zou blijven staan en dat is disproportioneel.

De beslissing

De Commissie, in aanmerking genomen de toepasselijke reglementen, beslist dat de klacht van de betrokkene gegrond is. De deelnemer dient binnen tien werkdagen na dagtekening van deze beslissing de A en de codes 2 en 3 te verwijderen.


Bron: BKR

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Verwijdering BKR registratie oude studieschuld

In een kort geding vordert een belanghebbende de verwijdering van een BKR registratie van o.a. een studentenkrediet. Naast een afwijzing wordt belanghebbende ook tot de proceskosten veroordeeld.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

27 sep 2019

Laatst gewijzigd

27 sep 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.