Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
8 okt 2019 Nieuws

Mag geldvertrekker bij verhuur (zonder toestemming) lening opeisen?

De kern van het geschil betreft de vraag of Consument gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat de Bank toestemming had verleend voor de verhuur van zijn woning. Dat Consument gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat hij de woning van de Bank mocht verhuren is naar het oordeel van de Commissie niet komen vast te staan.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ondanks dat de redenen die Consument heeft aangedragen voor de verhuur van de woning op zichzelf begrijpelijk zijn, betekent dit niet dat hij zich hierdoor mocht onttrekken aan de afspraken die tussen hem en de Bank golden.

De Commissie overweegt dat, zoals Consument stelt, uit de brief van 16 augustus 2018 niet blijkt dat verhuur een probleem zou zijn. In de brief staat daarentegen dat de Bank akkoord met verhuur gaat, indien Consument voldoet aan een aantal voorwaarden. Uit de brief volgt niet dat sprake is van (uitdrukkelijke) schriftelijk toestemming van de Bank aan Consument voor verhuur van de woning. Dat dit wel vereist is, staat uitdrukkelijk vermeld in de brief: “Zonder onze schriftelijke toestemming vooraf is het niet toegestaan uw woning tijdelijk te verhuren.” Hiermee heeft de Bank herhaald wat ook in de hypotheekakte en het Reglement is bepaald.

Opeisbaar

De Commissie is van oordeel dat de mogelijkheden die de Bank Consument heeft geboden voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. De Commissie is van oordeel dat de Bank op terechte gronden de hypothecaire geldlening van Consument heeft mogen opeisen. Niet is niet komen vast te staan de Bank daarbij haar zorgplicht tegenover Consument heeft geschonden.

Op 25 januari 2019 heeft Consument de restschuld van de hypothecaire geldlening terugbetaald aan de Bank.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Moet geldverstrekker kortlopende tijdelijke verhuur toestaan?

Kifid heeft in eerdere uitspraken al beslist dat een geldverstrekker tijdelijke verhuur niet hoeft toe te staan, maar wat als het slechts om een vakantieperiode gaat? Een consument heeft de Bank om toestemming verzocht om zijn woning voor drie maanden te mogen verhuren. De Bank heeft geen toestemming verleend.

Geldverstrekker hoeft verhuur niet te gedogen

Consument voldoet niet meer aan de door de bank gestelde voorwaarden rond tijdelijke verhuur van het met het recht van hypotheek belaste verbonden onderpand. De huiseigenaar vordert via Kifid toestemming voor verhuur.

Kifid: Bank mag verhuur woning weigeren

Consumenten hebben een nieuwe woning gekocht en willen hun oude woning verhuren. De Bank heeft het verzoek tot verhuur geweigerd. In de voorwaarden is een verbod tot verhuur opgenomen. De Commissie oordeelt dat het in beginsel aan de Bank is of zij deze toestemming verleent. Dit behoort tot haar beleidsvrijheid. Zij kan de toestemming dan ook weigeren.

Kifid: (onder)verhuur en leegstand woning melden bij verzekeraar

(Onder)verhuur en leegstand van een woning houden een risicoverzwaring in voor de verzekeraar van de in de woning aanwezige verzekerde inboedel en moeten op grond van de verzekeringsvoorwaarden aan de desbetreffende verzekeraar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 60 dagen, worden gemeld. Verzekeringnemer heeft nagelaten dit te doen, stelt Kifid in haar uitspraak.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 okt 2019

Laatst gewijzigd

8 okt 2019

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.