Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
4 nov 2019 Nieuws

Wijziging Bbft 2019

Minister Hoekstra heeft de Eerste en Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020 toegezonden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Wijzigingen bij maatstaven toezichtcategorieën AFM

Voor de toezichtcategorie ‘adviseurs en bemiddelaars’ bleek de maatstaf ‘aantal werkzame personen’ geen recht meer te doen aan de omvang en draagkracht van de personen binnen deze categorie. Dit houdt onder meer verband met technologische ontwikkelingen (bijvoorbeeld robo-advisering) en de wijze waarop advies en bemiddeling plaatsvindt (onder andere execution only). Daarom is de huidige maatstaf vervangen door ‘omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor de vergunning is verleend’. Omzet geeft voor deze categorie een beter beeld van de activiteiten.

Financiële gevolgen en regeldrukgevolgen

Dit besluit heeft geen gevolgen voor de rijksbegroting. Ook leidt het besluit niet tot een aanpassing in de verhouding van de doorberekening van de kosten van het financieel toezicht.

Internetconsultatie

De reacties ten aanzien van de wijziging van de maatstaf voor de categorie “adviseurs en bemiddelaars” is overwegend instemmend. Wel wordt gevraagd naar de invulling van het begrip “omzet” en de concrete gevolgen voor de partijen in deze categorie. Naar aanleiding hiervan is bij de maatstaf verduidelijkt dat het om de omzet gaat die gerelateerd is aan de vergunningplichtige activiteiten en daarmee dus ziet op de activiteiten waar de AFM toezicht op houdt. Verder is bevestiging gevraagd dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor de totaal door te berekenen kosten aan deze categorie. De wijziging in de maatstaf heeft inderdaad geen gevolgen voor de procentuele verdeling van de door te berekenen kosten over de categorieën.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 nov 2019

Laatst gewijzigd

4 nov 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.