Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
13 nov 2019 Nieuws

Evaluatie Wet verbeterde premieregeling

Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer over de Wet verbeterde premieregeling.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Met de Wvp hebben deelnemers de mogelijkheid gekregen om te kiezen tussen een variabele uitkering met doorbeleggen na pensioendatum of een vaste uitkering zonder doorbeleggen. De vaste uitkering is daarbij vrijwel altijd de standaardoptie (ook wel default).

Ook de ‘vaste daling’ is onderdeel van de Wvp. Het systeem van een vaste daling maakt het mogelijk om een uitkeringsverloop te realiseren dat naar verwachting nominaal stabiel is.

Uitwerking van de wet in de praktijk

Voornaamste conclusie van de evaluatie is dat het belangrijkste doel van de wet, het in de praktijk de keuze geven voor een variabele uitkering, gehaald is.

'Vaste' keus

De meeste deelnemers kiezen nu in de praktijk nog voor een vaste uitkering. Circa 95% van de aangekochte uitkeringen in 2018 betrof bijvoorbeeld een vaste uitkering. Adviseurs geven hiervoor als redenen de behoefte aan zekerheid over het inkomen en het niet bewust maken van een keuze, waardoor voor deelnemers de standaardoptie geselecteerd wordt. Dit komt ook omdat kiezen voor een variabele uitkering pas twee jaar mogelijk is.

Verbetering informatie

Uitvoerders en werkgevers denken dat het maken van afspraken over advisering rond pensioenen en financiële planning in het arbeidsvoorwaardenoverleg hieraan een bijdrage kan leveren.

Zorgplicht

Toezichthouders willen een stap verder gaan en bepleiten (wettelijke) waarborgen ten aanzien van keuzebegeleiding. Deze keuzebegeleiding zou op twee punten verbeterd kunnen worden: rond het voorlopig keuzemoment en bij een specifieke situatie op het definitieve keuzemoment, namelijk wanneer een deelnemer een pensioenuitkering kiest die deels vast is en een deels variabel. Voor deze twee situaties gelden nu geen zorgplichtvereisten. De toezichthouders stellen voor hier vergelijkbare begeleiding te borgen als geldt bij de keuze voor een bepaald beleggingsprofiel. De keuzes binnen een uitkering die deels vast en deels variabel is, zijn materieel gelijk aan de keuze voor een bepaald beleggingsprofiel (in de uitkeringsfase), waarvoor wel de zorgplichtvereisten gelden.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kifid: verzekeraar mag bij pensioenaanbod uitgaan van eigen tarieven en eigen levensverwachting

Recent heeft de Geschillencommissie van Kifid uitspraak gedaan over een tweetal klachten over pensioenverzekeringen. Het gaat in beide zaken om een zogenoemde beschikbare premieregeling. Betrokken consumenten vinden dat de verzekeraar in de offerte voor een levenslang ouderdomspensioen is uitgegaan van een onjuiste levensverwachting. Een van beiden beklaagt zich ook over de kosten die de verzekeraar in rekening brengt. De Geschillencommissie oordeelt anders. Het staat verzekeraars vrij om consumenten een levenslang ouderdomspensioen aan te bieden op basis van eigen tarieven en uitgangspunten, zoals een door de verzekeraars zelf gebruikte levensverwachting. Daartegenover heeft de consument de vrijheid om bij meerdere verzekeraars een offerte te vragen om zo te kiezen voor de verzekeraar met het voor de consument gunstigste pensioen. In beide zaken is van enig tekortschieten door de verzekeraar niet gebleken, aldus de Geschillencommissie.

Kifid: daling pensioenkapitaal inherent aan beschikbare premieregeling

Recent heeft de Geschillencommissie van Kifid uitspraak gedaan in een tweetal klachten over pensioenverzekeringen. Het gaat in beide zaken om een zogenoemde beschikbare premieregeling. Wanneer de pensioenverzekering tot uitkering gaat komen, blijkt het beschikbare pensioenkapitaal lager te zijn dan de opgave van de waarde van dit pensioenkapitaal enkele maanden eerder.

AFM-onderzoek: keuzevrijheid bij pensioen

Keuzevrijheid bij pensioenen gaat niet vanzelf goed. Deelnemers maken niet altijd juiste keuzes en variabele pensioenproducten brengen nieuwe risico’s met zich mee. Niet alle pensioenuitvoerders van premieregelingen gaan hier goed mee om. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de invulling van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp), die een variabele pensioenuitkering mogelijk maakt.

AFM Leidraad Wet verbeterde premieregeling

Op 1 september 2016 is de ‘Wet verbeterde premieregeling’ (Wvp) in werking getreden. Deze wet introduceert voor een deelnemer aan een premieovereenkomst een keuzemogelijkheid tussen een vastgestelde of een variabele pensioenuitkering. Naar aanleiding van de Wvp is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in gesprek getreden met een aantal pensioenuitvoerders dat naar verwachting een variabel uitkeringsproduct gaat aanbieden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 nov 2019

Laatst gewijzigd

13 nov 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.