Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
29 nov 2019 Nieuws

Nieuwe opzetclausule AVP in de maak

Het Verbond van Verzekeraars heeft de uitgangspunten van de nieuwe opzetclausule gepresenteerd. Met deze nieuwe versie willen aansprakelijkheidsverzekeraars meer duidelijkheid verschaffen in welke gevallen zij schade door opzettelijk handelen door hun verzekerde wel en niet vergoeden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die een verzekerde bij iemand anders aanricht, waarvoor de verzekerde aansprakelijk is. Verzekeraars willen echter niet dat andere premiebetalers moeten meebetalen aan schades die met opzet zijn aangericht. Sommige schades door opzettelijk handelen mogen verzekeraars ook niet vergoeden. Daarom hebben aansprakelijkheidsverzekeraars een opzetclausule opgenomen in hun polisvoorwaarden die deze vorm van schade uitsluit. In zo’n geval kan de verzekerde dus geen beroep op zijn aansprakelijkheidsverzekering doen.

Definitie

In de afgelopen jaren is, onder andere in rechtszaken, gebleken dat opzet in de praktijk een lastig begrip is om te definiëren. Dit heeft ertoe geleid dat verzekeraars in sommige gevallen toch aansprakelijkheidsschades hebben moeten vergoeden, terwijl ze met de huidige opzetclausule beoogd hadden dat niet te willen doen. Daarom hebben de aansprakelijkheidsverzekeraars de opzetclausule verduidelijkt, waarmee concreet inzicht wordt verschaft over de vraag welke schades veroorzaakt door opzettelijk handelen of nalaten niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Nieuwe clausule

In de nieuwe clausule worden de uitgesloten vormen van opzet (opzet als oogmerk, opzet met zekerheidsbewustzijn en voorwaardelijk opzet) uitgeschreven, zodat hierover geen discussie meer kan ontstaan. De kern van de clausule is dat als iemand met opzet iets doet of nalaat waarmee hij weet of objectief gezien behoort te weten dat dit tot schade leidt (of redelijkerwijs kan leiden) en hij die handeling toch verricht of nalaat en daarmee de aanmerkelijke kans aanvaardt dat er zaak- of letselschade ontstaat, verzekeraars (de gevolgen) van dit maatschappelijk onwenselijk gedrag niet willen vergoeden. Verzekeraars zullen bij de toepassing van de opzetclausule van een geval tot geval een zorgvuldige afweging moeten blijven maken.

Begin volgend jaar

De clausule wordt de komende weken afgerond. Begin volgend jaar wordt de definitieve versie naar verzekeraars en marktpartijen als adviesclausule gecommuniceerd en wordt de clausule openbaar gemaakt. Aansprakelijkheidsverzekeraars moeten zelf besluiten of ze de nieuwe opzetclausule in hun polisvoorwaarden verwerken.

 

Bron: Verbond van Verzekeraars

Lees ook…

Kifid: aansprakelijk voelen is iets anders dan aansprakelijk zijn

Na een gezichtsbehandeling blijft een consument met de schouderriem van haar tas haken achter een apparaat met lampen in de behandelkamer. Een van de lampen valt kapot op de grond. Het huidinstituut stelt de consument aansprakelijk voor de schade. De consument doet tevergeefs een beroep op haar WA-verzekering(AVP) en beklaagt zich hierover bij Kifid.

Aansprakelijkheidsverzekeraar moet letselschade na schudden baby vergoeden

De aansprakelijkheidsverzekeraar van een vader die zijn baby met kracht door elkaar had geschud met letsel tot gevolg, moet de schade vergoeden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. In zijn uitspraak geeft de Hoge Raad uitleg over de toepassing van de zogenoemde ‘opzetclausule’ in aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 nov 2019

Laatst gewijzigd

29 nov 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.