Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2 dec 2019 Nieuws

Wanbetaling? Dan aangetekende brief versturen.

Consument heeft sinds 21 juni 2010 een woonlastenverzekering bij Verzekeraar. Op 24 september 2018 heeft Verzekeraar Consument geïnformeerd dat de premies met betaaldatum 21 juli 2018 en 21 augustus 2018 niet konden worden afgeschreven en heeft Verzekeraar aangegeven dat de premie bij de eerstvolgende incasso wordt geïnd. Deze incasso mislukt wederom.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op 18 december 2018 heeft Verzekeraar Consument als volgt bericht:
“Wij hebben uw verzekering stopgezet U hebt een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen. Daarom hebben wij uw verzekering stopgezet per 21 september 2018. U kunt geen gebruik meer maken van uw verzekering.”

Op 29 december 2018 heeft Consument een e-mail gestuurd aan Verzekeraar met het verzoek om een opgave van de openstaande premies.

Vervolgens heeft Verzekeraar Consument op 31 december 2018 per e-mail bericht: “U vroeg ons om een overzicht van de nog te betalen maandpremies. In deze e-mail leest u onze reactie. Helaas is de verzekering inmiddels stopgezet De achterstand was dermate hoog dat de polis om die reden is beëindigd. Het spijt me dat ik geen beter bericht heb voor u.”

Ongewijzigd standpunt verzekeraar

Vervolgens hebben Verzekeraar en Consument veelvuldig met elkaar gecorrespondeerd over het standpunt van Verzekeraar. Op 18 maart 2019 heeft Verzekeraar Consument per e-mail bericht hij zijn standpunt handhaaft en dat de verzekering per 20 september 2018 is stopgezet.

Kifid

Consument kan zich niet verenigen met dit besluit en heeft de klacht voorgelegd aan het Kifid.

Stelling Consument

Consument stelt dat zij de brief van 17 oktober en 17 november 2018 nooit heeft ontvangen. Kortom, Consument betwist dat de herinnering en aanmaning haar hebben bereikt. Consument voert aan dat zij eerdere herinneringsbrieven wel had ontvangen en daarna altijd meteen de premie alsnog voldeed. Bovendien heeft Consument na ontvangst van de brief van 18 december 2018 waarin Verzekeraar Consument informeert dat de verzekering per 21 september 2018 is beëindigd, contact opgenomen met Verzekeraar om de premie alsnog te voldoen.

Aangetekend verzenden

Verzekeraar heeft tijdens de procedure kopieën overgelegd van de herinneringsbrief van 17 oktober en de aanmaningsbrief van 17 november 2018. Dit bewijst enkel dat de brieven zijn verzonden, maar niet dat ze daadwerkelijk zijn ontvangen. De Verzekeraar had dit bijvoorbeeld kunnen bewijzen door de brieven per aangetekende post te verzenden.

De verwijzing naar de uitspraak van de Geschillencommissie GC 2019-512 maakt dit niet anders.1

Alles overziend, moet de Commissie dan ook vaststellen dat Verzekeraar niet is geslaagd in het bewijs dat hij Consument tijdig heeft aangemaand in de zin van artikel 7:934 BW en niet als vaststaand kan worden aangenomen dat hij Consument heeft gewezen op het risico van de beëindiging van de verzekering.

Beslissing

De Commissie komt tot de slotsom dat Verzekeraar binnen vier weken na dagtekening van deze uitspraak de verzekering met terugwerkende kracht herstelt, een overzicht van de nog te betalen premie aan Consument verstuurt en een formulier aan Consument verstrekt voor het afgeven van een nieuwe machtiging voor een automatische incasso.


Bron: Kifid

 

1 uitspraak GC2019-512 De Commissie oordeelt dat vast is komen te staan dat de Bank zowel de aankondiging van het renteaanbod als het rente-aanbod tijdig per gewone brief over de post heeft verzonden naar het adres van Consument. Nu aanwijzingen ontbreken dat bij de verzending iets is misgegaan, moet worden voorbijgegaan aan de niet nader gestaafde stelling van Consument dat hij de brieven nimmer heeft ontvangen. De Bank heeft voldaan aan de informatieverplichting, zoals neergelegd in artikel 68b lid 1 BGfo.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Bij betalingsachterstand aangetekende brief verzenden?

Verzekeraar heeft de dekking van de verzekering geschorst omdat Consument niet tijdig de premie had betaald. Consument heeft een boete van € 409,- ontvangen van het RDW omdat de auto niet verzekerd was op de controledatum.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 dec 2019

Laatst gewijzigd

2 dec 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.