Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 dec 2019 Nieuws

Kamervragen schriftelijk overleg taxiverzekeringen

Minister Hoekstra gaf antwoord op Kamervragen die hem zijn gesteld naar aanleiding van de kamerbrief van 2 juli 2019, inzake de verzekering van taxi’s.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het is duidelijk dat de extra kosten voor taxiverzekeringen door de stijgende schadelast impact hebben op de taxibranche. De verwachting is dat veel taxiondernemers de hogere premies in de tarieven zullen verwerken. In de in opdracht van het Sociaal Fonds Taxi vastgestelde NEA-index – die veelal in vervoerscontracten wordt opgenomen – is daarin voorzien. Overigens blijkt uit die index dat verzekeringspremies minder dan 3% van de totale kosten uitmaken.

AVG

Het opvragen van informatie door een verzekeraar over voor welke werkgever een taxichauffeur een rit maakt tijdens welke hij betrokken raakt bij een verkeersongeval kan alleen indien op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voldoende belang voor de verzekeraar is om deze informatie te mogen opvragen. Gelet op het feit dat informatie over de werkgever op zichzelf niet relevant is voor de afhandeling van een schadeclaim door de verzekeraar, kan worden aangenomen dat niet aan dit vereiste wordt voldaan.

Bemiddelaars

Er zijn in Nederland ongeveer 5.800 verzekeringsbemiddelaars die op grond van hun vergunning mogen bemiddelen in taxiverzekeringen. Het is niet bekend hoeveel van deze bemiddelaars dit daadwerkelijk doen. Evenmin is bekend voor welke (buitenlandse) verzekeraars zij bemiddelen.

Kruissubsidiëring

Erkent de minister dat de taxisector een maatschappelijke functie heeft en is zij bereid om met de verzekeraars, toezichthouders en chauffeurs te bezien of er voor deze functie een mogelijkheid voor kruissubsidiëring gevonden kan worden?

De minister stelt geen voorstander te zijn van maatregelen, waarbij het probleem dat er in één sector meer schade wordt gemaakt zou moeten worden afgewenteld op andere categorieën verzekerden. Het is mijns inziens een verantwoordelijkheid van die sector zelf om de schade te verminderen. Om die reden zie ik geen heil in het verkennen van de mogelijkheden tot kruissubsidiëring.
 

Kamervragen

Kamervragen over het bericht 'Onderzoek: omrijden taxi en te veel rekenen is schering en inslag'

Bent u het ermee eens dat het onacceptabel is dat er in bijna 40% van de ritten, gemaakt door een mystery guest, sprake is van grote overtredingen?
Antwoord 3
De gemeente Amsterdam heeft mij laten weten dat de ritten met mystery guests vooral zijn gereden vanaf standplaatsen waarover bij de gemeente klachten zijn ingediend. De bevindingen zijn daarmee niet representatief voor de Amsterdamse opstapmarkt, laat staan de gehele taximarkt. Dit laat onverlet dat overtredingen nooit acceptabel zijn.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 dec 2019

Laatst gewijzigd

17 dec 2019

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.