Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
18 dec 2019 Nieuws

Windturbines, zonneparken en woningprijzen

Hogere windmolens hebben negatiever effect op huizenprijzen
De woningprijsontwikkeling van woningen binnen een straal van 2 kilometer vanaf een grote windmolen (=150m) blijft in de periode na 2011 met gemiddeld 5% achter ten opzichte van woningen waar geen windturbines in de buurt staan. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Hogere windmolens en effect zonneparken

Het onderzoek is door de VU en UvA uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van Kamervragen van verschillende politieke partijen over woningenwaardedaling en windmolens. Koster: “Wij hebben hier een aantal jaren geleden al een studie naar gedaan, maar hadden toen de beschikking over data tot en met 2011. Ons is door het ministerie verzocht om deze vraag breder te trekken en expliciet te kijken naar hogere windmolens die juist nu meer worden gebouwd. Naast windmolens hebben we ook gekeken naar het effect van recent gebouwde zonneparken op woningwaardes.” De uitkomst neigt naar een negatief effect van gemiddeld 3 procent binnen een straal van één kilometer. “Dat is aardig wat, alleen zijn er nog niet veel zonneparken en het aantal transacties in de buurt is zeer beperkt, dus de effecten zijn niet zo nauwkeurig. Daarom is terughoudendheid geboden over deze conclusie,” aldus Koster.

Afstand

De resultaten laten zien dat de aanwezigheid van een windturbine binnen 2 km van een woning over de periode 1985-2019 heeft geleid tot het achterblijven van woningwaardes met gemiddeld 2,1%. De effecten zijn bijna twee keer zo sterk na 2011. Een belangrijke oorzaak voor het sterkere achterblijven van de woningwaardes na 2011 blijkt de toename van de gemiddelde hoogte van een windturbine. Zo leiden turbines tussen de 50-150 meter tot een relatieve achterblijvende woningwaarde van circa 2,5%, terwijl turbines hoger dan 150 meter gemiddeld leiden tot een relatieve achterblijvende woningwaarde van circa 5%. Er is geen statistisch bewijs gevonden voor effecten op de waarde van woningen op meer dan 2 km afstand van een turbine. Ook is er geen bewijs gevonden voor extra effecten van een tweede of meerdere turbines.

Planschade

De planschaderegeling is een wettelijk vastgesteld instrument om tegemoet te komen aan schade ontstaan door ruimtelijke ontwikkelingen. In het geval dat een woningeigenaar in aanmerking denkt te komen voor de planschaderegeling kan de eigenaar een planschadevergoeding vragen bij het bevoegd gezag voor schade als gevolg van het plan. Er zal vervolgens altijd een onafhankelijke planschadedeskundige worden ingeschakeld om de aanvraag te beoordelen. De resultaten van het onderzoek ‘Windturbines, zonneparken en woningprijzen’ komen niet in de plaats van individuele planschadebeoordelingen.

Eigen risico

In de huidige planschaderegeling in de Wet ruimtelijke ordening is sprake van een normaal maatschappelijk eigen risico, dat iedere eigenaar van onroerend goed geacht wordt zelf te dragen, van ten minste 2%. In de Omgevingswet wordt dit vervangen door een vast eigen risico van 4% voor schade aan onroerende zaken als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de onroerende zaak. Dit betekent dat de ontwikkelaar van een wind- of zonnepark eventueel waardeverlies dat hoger is het eigen risico altijd zal moeten vergoeden aan de woningeigenaar. In het licht van de gevonden resultaten, waaruit blijkt dat hogere windturbines gemiddeld meer relatieve waardedaling tot gevolg hebben, is het aan een windontwikkelaar om een afweging te maken tussen de kostenefficiëntie van hoge turbines en de te verwachten uit te keren planschade. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2021 in werking treedt.

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 dec 2019

Laatst gewijzigd

18 dec 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.