Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 jan 2020 Nieuws

Kifid: rentemiddeling

De klacht van Consumenten draait in de kern om de vraag of de Bank verplicht is Consumenten een tussentijdse rentewijziging op basis van rentemiddeling aan te bieden. Consument had namelijk al eerder een rentemiddeling aangevraagd en wenst nu in deze 'gemiddelde' opnieuw de rente te middelen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In de eerdere bevestigingsbrief (2016) is vermeld dat de rente per rentevastperiode via rentemiddeling één keer gewijzigd kon worden en dat dat pas weer zou kunnen na 1 december 2026.

Is de Bank op andere gronden verplicht om Consumenten rentemiddeling aan te bieden?

Vervolgens komt de Commissie toe aan de vraag of de Bank op andere gronden verplicht is om Consumenten tussentijds een rentewijziging op basis van rentemiddeling aan te bieden. De Commissie is van oordeel dat dat niet het geval is. De Bank heeft onweersproken gesteld dat rentemiddeling geen onderdeel is van de overeenkomst tussen partijen. Dit houdt in dat de Bank naar eigen inzicht voorwaarden aan rentemiddeling mocht stellen voor zover deze de grenzen van de redelijkheid en billijkheid niet te buiten gaan (artikel 6:248 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek). Hierbij is van belang dat er op het moment van de aanvraag van de rentemiddeling (15 november 2016) geen wettelijke vereisten waren voor rentemiddeling. Uitgangspunt bij de door de Commissie toe te passen beoordeling is dat de Mortgage Credit Directive (hierna: de MCD), die per 14 juli 2016 onder meer in het Burgerlijk Wetboek is geïmplementeerd, ziet op de berekening van de vergoeding bij vervroegde aflossing (boeterente) en niet van toepassing is op renteddeling.

Per 1 juli 2019 is de regelgeving gewijzigd, maar de Commissie kan de rentemiddeling van 15 november 2016 daar niet aan toetsen.

Logisch

De Bank heeft toegelicht dat het aanbieden van rentemiddeling valt onder haar beleidsvrijheid. Daarnaast heeft de Bank toegelicht dat het logisch is dat rentemiddeling in dezelfde rentevastperiode slechts één keer mogelijk is, omdat anders de in de rentemiddeling verwerkte vergoeding voor vervroegd aflossen teniet zou worden gedaan.

Oordeel

Nu de Commissie tot het oordeel is gekomen dat de Bank Consumenten goed heeft geïnformeerd en niet verplicht is om Consumenten tussentijds een rentewijziging op basis van rentemiddeling aan te bieden, is er voor schadevergoeding door de Bank geen aanleiding.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Rentemiddeling

Bereken de nieuwe rente als er een nieuwe rentevaste periode aangevraagd wordt, terwijl de huidige rentevaste periode nog niet verstreken is.

Kifid rentemiddelingsopslag mag

Een Consument klaagt over de door de Bank in het voorstel (24 januari 2017) tot rentemiddeling opgenomen rentemiddelingsopslag. De Commissie overweegt dat wijziging van een overeenkomst instemming van beide partijen behoeft.

Huizenbezitters betalen niet meer dan het financiële nadeel bij rentemiddeling

Per 1 juli 2019 mogen hypotheekaanbieders bij rentemiddeling, net als bij vervroegde aflossing, niet meer in rekening brengen dan het financiële nadeel dat ze door rentemiddeling hebben.

Wijzigingsbesluit rentemiddeling

De richtlijn hypothecair krediet regelt dat aanbieders van hypothecair krediet aan consumenten geen vergoeding in rekening mogen brengen voor vervroegde aflossing van het krediet die hoger is dan het financiële nadeel dat de aanbieder als gevolg daarvan heeft. Deze bepaling is in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) geïmplementeerd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

7 jan 2020

Laatst gewijzigd

7 jan 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.