Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 jan 2020 Nieuws

Gemaakte advocaatkosten verkrijgen partneralimentatie

Een belastingplichtige heeft gepoogd partneralimentatie te verkrijgen, maar dit is op enig moment niet gelukt. Zijn de gemaakte advocaatkosten aftrekbaar als gevolg van het pogen tot verkrijging van alimentatie?
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In geschil is of de advocaatkosten die belanghebbende heeft gemaakt in de procedures tot verkrijging van partneralimentatie behoren tot de aftrekbare kosten als bedoeld in artikel 3.108 van de Wet IB 2001. Niet in geschil is dat de kosten tot verkrijging van een uitkering van partneralimentatie aftrekbaar zijn, indien deze uitkering daadwerkelijk wordt verkregen. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat onvoldoende is komen vast te staan dat belanghebbende kosten heeft gemaakt om partneralimentatie te verwerven en voorts, dat kosten van een mislukte poging tot verkrijging van partneralimentatie niet aftrekbaar zijn.

Hoge Raad

De rechtbank is van oordeel dat kosten die zijn gemaakt om partneralimentatie te verwerven aftrekbaar zijn, ook als die poging mislukt, mits – toen de kosten werden gemaakt – redelijkerwijs viel te verwachten dat die alimentatie zou worden toegekend. In een arrest van de Hoge Raad van 21 oktober 1959 (HR 21 oktober 1959, nr. 14.048, BNB 1959/372) is weliswaar beslist dat niet aftrekbaar zijn de proceskosten gemaakt in verband met een mislukte poging tot verhoging van te ontvangen alimentatie. De rechtbank komt tot een ander oordeel. De Hoge Raad oordeelde immers in een arrest van 30 mei 1962 (HR 30 mei 1962, nr. 14.971, BNB 1962/191) dat wel aftrekbaar zijn de proceskosten van een mislukte poging tot verwerving van loon. De rechtbank verwijst in dit verband ook naar de conclusie van A.G. Van Soest voor HR 28 september 1977, nr. 18.188, BNB 1978/16. Het zou naar het oordeel van de rechtbank ook in strijd zijn met het systeem van de inkomstenbelasting om de aftrekbaarheid van in een bepaald jaar betaalde kosten te laten afhangen van de afloop van een nog lopende procedure, wellicht vele jaren later.

Redelijkerwijs

De rechtbank acht, onder meer gelet op een door belanghebbende overgelegde draagkrachtberekening, aannemelijk dat belanghebbende in de in 2016 gevoerde procedures tegen de voormalige echtgenote onder meer heeft gevorderd dat zijn voormalige echtgenote aan hem partneralimentatie zou betalen en dat een deel van de proceskosten met die vordering verband houdt. Belanghebbende heeft zijn stelling dat de procedure tot verwerving van alimentatie een redelijke kans van slagen had, toegelicht aan de hand van een door hem overgelegde draagkrachtberekening. Op grond daarvan en gelet op de toelichting ter zitting en hetgeen de inspecteur daartegen heeft ingebracht acht de Rechtbank aannemelijk dat redelijkerwijs viel te verwachten dat belanghebbende alimentatie zou verkrijgen.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kosten alimentatie terugvorderen aftrekpost?

Kosten ter zake van de verwerving van alimentatie zijn aftrekbaar, maar zijn kosten om betaalde alimentatie terug te vorderen ook aftrekbaar? Deze vraag is in hoger beroep voorgelegd aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 jan 2020

Laatst gewijzigd

9 jan 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.