Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 jan 2020 Nieuws

Onvolledige toelichting belastingvrij sparen

Een Consument heeft een spaarpolis afgesloten met als ingangsdatum 1 juni 1997. Vanwege de verkoop van de woning wordt overwogen de polis af te kopen. De polis liep toen circa 19,5 jaar (en had daarmee nog niet de 20 jaars vrijstelling bereikt).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Consument verkocht haar appartement op 9 september 2016. Het moment van overdracht werd vastgesteld op 3 november 2016.

In het (advies) klantcontact is Consument wel gewezen op de 15 jaars vrijstelling, maar niet (aantoonbaar) op de hogere 20 jaars vrijstelling. Relatie heeft vervolgens besloten de afkoopwaarde op de hypotheek in mindering te brengen.

Belastingdienst

Op 29 mei 2018 ontving Consument van de Belastingdienst een brief met daarin opgenomen de volgende passage:
Ontvangen overige inkomsten: belastbaar deel uitkering kapitaalverzekering
Volgens de gegevens verstrekt door X te Y, is er op 13 december 2016 een bedrag van € 49.485 van een kapitaalverzekering vrijgekomen waarbij het totaal bedrag aan premie € 20.857 is (….). De uitkering is hoger dan het maximaal vrijgesteld bedrag van € 28.134 dat voor uw kapitaalverzekering van toepassing is. Dit leidt tot een extra te belasten bedrag van € 12.531.

Dossiervorming

De Bank heeft tijdens de hoorzitting laten weten dat er geen gespreksnotities in het cliëntdossier aangetroffen zijn. Het is voor haar daarom niet na te gaan wat er toen precies tussen partijen is besproken. Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam financieel dienstverlener mag naar het oordeel van de Commissie echter verwacht worden dat een adequate dossiervorming in acht wordt genomen. Dit weegt des te zwaarder in de situatie dat tussen partijen gesproken wordt over relevante zaken rondom de afkoop van een kapitaalverzekering. De Commissie gaat er daarom vanuit dat de Bank tijdens de telefoongesprekken heeft verzuimd te melden dat een gunstiger vrijstelling gold na 20 jaar.

Zorgplicht

De Commissie komt  tot het oordeel dat de Bank tekort is geschoten in haar zorgplicht door enerzijds Consument wel te wijzen op de vrijstelling na 15 jaar maar haar niet te wijzen op de voor haar ook van belang zijnde vrijstelling na 20 jaar premiebetaling.

Afweging

Aan de orde is vervolgens de vraag of deze schending van de zorgplicht heeft geleid tot schade bij Consument. De Commissie oordeelt dat voldoende aannemelijk is dat Consument, indien zij door de Bank op de hoogte was gesteld van de hogere fiscale vrijstelling bij een looptijd van 20 jaar, anders zou hebben gehandeld ten aanzien van de verkoop van het appartement of de afkoop van de kapitaalverzekering. Die kans is haar door het handelen van de Bank ontnomen.

Beslissing

De Commissie veroordeelt de Bank om binnen vier weken na verzending van een afschrift van deze uitspraak aan partijen aan Consument een bedrag te betalen van € 3.500,-.


Bron: Kifid

 

Verval tijdklemmen: "Pas" per 1 april 2017 was sprake van het vervallen van de 'tijdklemmen' en had gebruik gemaakt kunnen worden van de verhoogde vrijstelling.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 jan 2020

Laatst gewijzigd

14 jan 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.