Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
21 jan 2020 Nieuws

Opeethypotheek en overkreditering?

Vanwege een echtscheiding sluit Consument, om de woning te kunnen blijven bekostigen, een aanvullende hypothecaire geldlening van € 50.000,-. Consument klaagt o.a. dat de Bank de aanvullende hypothecaire geldlening niet had mogen verstrekken op basis van de waarde van de woning ("opeethypotheek") en dat om die reden sprake is van overkreditering.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In 2011 zijn Consument en zijn toenmalige echtgenoot gescheiden. Consument heeft de Bank toen te kennen gegeven dat hij in de woning wildeblijven wonen maar niet in staat was de volledige financieringslast te betalen. Tevens verzochtConsument de Bankzijn ex-echtgenote uit dehoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan. In dat verband heeft de Bank op 11 augustus 2011 een offerte voor een 'opeethypotheek' aan Consument uitgebracht. Het ging omeen doorlopend krediet waarbij Consument tot een bedrag €50.000,-kon lenen. Aldus kon aan de wensen van Consument worden voldaan.

In de door Consument geaccepteerde offerte is onder het kopje ‘Overige bepalingen’, voor zover relevant, vermeld:

Deze hypothecaire financiering(en) bij de bank zijn op uw verzoek uitsluitend gebaseerd op de waarde van uw woning en niet (meer) op uw inkomen. U bent bekend met de risico’s die daaraan verbonden zijn. Zo kan uw woning verkocht moeten worden om uw financiering(en) bij de bank en de daaraan verbonden lasten te voldoen. U heeft jegens de bank verklaard dat u zich bewust bent van deze risico’s en deze acceptabel te achten.

Opeethypotheek

De Commissie van Beroep stelt vast dat de 'opeethypotheek' is verstrekt op grond van de overwaarde van de woning van Consument en niet op grond van diens inkomen. Daarmee wordt een zeker risico gelopen, namelijk dat de woning op enig moment verkocht moet worden om de financiële verplichtingen aan de Bank te kunnen voldoen wanneer het krediet volledig is opgenomen en er geen andere middelen voor (terug)betaling beschikbaar zijn gekomen. Dit brengt mee dat het advies om een dergelijke hypothecaire geldlening af te sluiten niet lichtvaardig mag worden verstrekt.Het advies om een opeethypotheek af te sluiten kan gebrekkig zijn, indien een consument daarmee onverantwoorde risico’s loopt. De Bank dient haar cliënt immers te beschermen tegen het gevaar van gebrek aan kunde en inzicht of van eigen lichtvaardigheid. Ondanks de risico’s van een opeethypotheek kan dit product onder bepaalde omstandigheden passend zijn. Indien de woning een relatief grote overwaarde heeft, kan bijvoorbeeld de wens van een consument om nog een aantal jaren langer in zijn of haar eigen woning te blijven wonen met een dergelijk product in vervulling gaan. Het hangt van de concrete omstandigheden van het geval af of een opeethypotheek in een bepaalde situatie een passend product is.

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep is van oordeel dat de Bank Consument in dit geval in redelijkheid heeft kunnen adviseren om een opeethypotheek van €50.000,-te sluiten. Aldus kon de wens van Consument om in de woning te blijven wonen worden gerealiseerd. Zijn wens om op pensioengerechtigde leeftijd (in 2012) schuldenvrij te zijn kon daarmee niet in vervulling gaan, maar dat moet Consument destijds duidelijk zijn geweest. Om in 2012 schuldenvrij te zijn, had hij in 2011 de woning moeten verkopen. Consument heeft echter –naar mag worden aangenomen –bewust ervoor gekozen in zijn woning te blijven wonen. De Commissie van Beroep overweegt verder dat het gaat om een relatief kleine lening en dat de Bank is blijven controleren of de verhouding tussen de waarde van de woning en de schuld van Consument in evenwicht bleef. DeBank kon bovendien de inschatting maken dat het krediet slechts voor een beperkte periode noodzakelijk zou zijn, omdat Consument destijds verwachtte dat hij op korte termijn een erfenis zou krijgen en omdat de beleggingsverzekering in 2017 tot uitkering zou komen.

Tot slot is Consument uitdrukkelijk gewezen op de risico’s van de constructie. Onder deze omstandigheden is de Bank niet tekortgeschoten in haar verplichtingen jegens Consument. Van overkreditering is geen sprake.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

GHF en (geen) overkreditering

Aflossingsvrije lening groter dan 50% marktwaarde leidt niet tot overkreditering, doordat Gedragscode Hypothecaire Financieringen van 1 januari 2007 nog van toepassing was.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 jan 2020

Laatst gewijzigd

21 jan 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.